“අශෝකපුර” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 43 වැනි උදා ගම්මානය පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ නාත්තණ්ඩිය, මානිංගල ඉදිවු “අශෝකපුර” වේ. මෙම ගම්මානය 2017.10.18 වැනි දින පෙරවරු 10.00 ට නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ඇරයුමින් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන් අතින් ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.

නව නිවාස ඒකක 98 කින් සමන්විත “අශෝකපුර” ගම්මානය ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන ලද්දේ 2016 මැයි මස 18 වැනි දින ය. ගම්මානයේ නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩු පොළී නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙයද ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ඉදි වු උදා ගම්මානයකි.

“අශෝකපුර” ගම්මානයේ සමස්ථ භූමි ප්‍රමාණය අක්කර 10 කි. සෑම නිවසක්ම පර්චස් 12 ක ගෙවත්තකින් සමන්විත වේ. ගම්මානය විදුලිය හා පිරිසිදු පානිය ජල සැපයුමකින්ද, විධිමත්ව සකස් කළ ප්‍රවේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියකින්ද සමන්විතය. ගම්මානය සඳහා වැය කර ඇති මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 76.35 කි. මෙම ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයෙදී එහි නිවාසලාභී පවුල් 98 ක් සඳහා නිවාස හිමිකම්පත් ලබා දීමද සිදු කරන ලදී.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest