“ජගත් නිවහන්ගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 131 වැනි උදා ගම්මානය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නිකවැරටිය, කොටවෙහෙර, ඉදිවූ “ජගත් නිවහන්ගම” වේ. මෙම ගම්මානය 2018.10.01 වන දින නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතින් ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.

නව නිවාස 27 කින් සමන්විත “ජගත් නිවහන්ගම” ගම්මානය ඉදිකිරීම ඇරඹුණේ 2016 ජූනි මස 09 වැනිදාය. ගම්මානයේ නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩුපොළී නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙයද ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඉදි වූ උදා ගම්මානයකි.

“ජගත් නිවහන්ගම” ගම්මානයේ මුළු භුමි ප්‍රමාණය අක්කර 3.5 ක් වන අතර ගම්මානයේ සෑම නිවසක්ම පර්චස් 15 ක ගෙවත්තකින් සමන්විතය. ගම්මානය විදුලිය හා පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින්ද, විධිමත්ව සකස් කළ ප්‍ර‍වේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියකින්ද සමන්විතය.

මෙම ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයේදී පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ද ප්‍රදේශවාසි ජනතාවට හිමිවිය.

  • ගම්මානයේ නිවාසලභී පවුල් 27 සඳහා නිවාස හිමිකම් පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රදේශයේ අඩු ආදයම්ලාභී පවුල් 2000 කට රුපියල් ලක්ෂ 4263 ක වටිනාකමින් යුතු “විසිරි නිවාස” ණය චෙක්පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රතිලාභීන් 100 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 200 ක වටිනාකමින් යුතු “සොඳුරු පියස” නිවාස ණය ප්‍රදානය.
  • “ශිල්ප සවිය” ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදිකිරීම් පුහුණුව සඳහා තෝරාගත් අභ්‍යාසලාභීන් 100 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 50 ක් වටිනා වෘත්තීය උපකරණ කට්ටල, විෂයානුබද්ධ පෙළපොත් සහ නිල ඇඳුම් කට්ටල ප්‍රදානය.
  • ප්‍රතිලාභීන් 60 දෙනෙකු සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 30 ක් වටිනා නිවාස ණය හා ආධාර ලබා දීම.
  • වකුගඩු රෝගීන් 100 දෙනෙකු සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 330 ක් වටිනා නිවාස ආධාර ප්‍රදානය.
  • ප්‍රතිලාභීන් 200 දෙනෙකු සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 1000 ක් වටිනා “ග්‍රාම ශක්ති” නිවාස ආධාර ප්‍රදානය.
  • ප්‍රතිලාභීන් 110 දෙනෙකු සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 514 ක් වටිනා “විරු සුමිතුරු” නිවාස ආධාර ප්‍රදානය.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest