ගරු නිවාස හා ඉදිකිරීම් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා

ගරු. ඉන්දික බණ්ඩාරනායක
නිවාස හා ඉදිකිරීම් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
2වන මහල
“සෙත්රිපාය”
බත්තරමුල්ල
ශ්‍රී ලංකාව.
(+94) 11-2882418
(+94) 11- 2864761
depminister@houseconmin.gov.lk 

සමාජ ජාල සබඳතා –

www.faceboo.com/
www.twiter.com/
www.intergram.com/
www.youtuebe.com /

ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

2017 වර්ෂය සඳහා මෙම අමාත්‍යාංහය වෙත වෙන් වුණු සමස්ථ මූල්‍ය ප්‍රතිපදනය වූ රු.මි. 6838.69 ක ප්‍රමාණයකින් සමස්ත ප්‍රතිපාදනයම කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී මෙන්ම මහජන හිත සුව පිණිස යෙදවිය හැකි ශක්තිමත් ප්‍රගතියක් මේ වන විට අත්කරගෙන ඇති බැව් දන්වා සිටින්නේ හඳ පිරි ආඩම්බරයෙනි.

2017 වර්ෂයේ ප්‍රතිපාදන ඇසුරෙන් ආදර්ශ ගම්මාන 106 ක නිවාස ඒකක 3072 ක් සහ විසිරි නිවාස වැඩසටහන යටතේ තවත් නිවාස ඒකක 14734 ක් දිළිදු අඩු ආදායම්ලාභී ජන කොටස් වෙත ලබා දීම සඳහා පදනම යොදන ලදී. එම නිවාසකරන වැඩපිළිවෙල තවදුරටත් සවිබල ගන්වනු පිණිස තවත් අතිරේක නිවාස වැඩසටහන් රැසක්ද දියත් කරනු ලැබිණි. හඳුනා නොගත් කාලික වකුගඩු රෝගයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයන් හා ඔවුන්ගේ දරු පවුල් වෙනුවෙන් දියත් කෙරෙන විරු සුමිතුරු නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ නිවාස ඒකක 163 ක් ද ඒ අතර ප්‍රධාන තැනක් ගනී. තවද අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයක් අනුව යමින් අන්ත දුගී ජන කොටස් සඳහා ආධාර පදනමින් නිවාස වැඩසටහන් දියත් කිරීමට ලැබීම ඉමහත් භාග්‍යයක් ලෙස සලකමි.

එමෙන්ම 2017 වර්ෂය ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේද අභියෝග රැසක් ජයගනිමින් ජයග්‍රහණ රැසකට මං පෑදූ වර්ෂයක් විය. ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් රැදවුම් මුදල් නිදහස් කිරීම සම්බන්දයෙන් රජය හඳුන්වා දුන් නව ප්‍රතිපත්ති ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ යෝධ පිම්මක් ඉදිරියට තැබීම සඳහා ඉවහල් වනු ඇත. මෙවර ලෝක ජනාවාස දිනය “සරිලන නිවසක උරුමය සැමට ” (Housing Policies Affordable Homes) යන තේමාව යටතේ මාතරදී සමරන ලද අතර එයට සමගාමීව ප්‍රතිලාභ රැසක් දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව වෙත ලඟා කර දීමටත්, නිවාස ගැටළු රැසක් විසදීමටත්, විද්වත් සම්මන්ත්‍රණයක්  හා චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් හරහා තිරසර ජනාවාසකරණය පිළිබඳව නැණ පහන් දැලිවීමට අවශ්‍ය සහය  ලබා දුන්නේද හඳ පිරි භක්තියෙනි.

2017 වර්ෂයේ අපගේ මෙහෙවර සාක්ෂාත් කරගැනීමෙහිලා ජාතික නායකත්වය ලබා දුන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාටත්, ආර්ථික කළමනාකරණය තුලින් නායකත්වය ලබා දුන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාටත්, අප අමාත්‍යාංශයේ දැවැන්ත සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල සඳහා නියාමනයෙන් දායකත්වය සපයන ගරු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාටත්, ඉලක්ක සපුරා රටේ මහජනතාව වෙත සේවා ලඟා කර දීමට පරිපාලන නායකත්වය ලබා දෙන අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමිය ඇතුළු කාර්යය මණ්ඩලයටත්, ජයග්‍රහණ උදෙසා ඇප කැපව කටයුතු කල ආයතන ප්‍රධානීන් සහ සමස්ත කාර්යය මණ්ඩලයට හඳ පිරි ස්තූතිය පිරිනමමි.

Pin It on Pinterest