“පොකුණුගම” හා “රන්සිරිගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 61 හා 62 වැනි උදා ගම්මාන වන්නේ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ගෝමරන්කඩවල, කළ්‍යාණපුර ඉදිවූ “පොකුණුගම” හා “රන්සිරිගම” වේ. මෙම ගම්මාන  2018.05.04  දින නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතින් ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.

නව නිවාස 25 කින් සමන්විත “රන්සිරිගම” ගම්මානය ඉදිකිරීම ඇරඹුණේ 2015 මැයි මස 07 වැනිදා වන අතර නිවාස 24 කින් සමන්විත “පොකුණුගම” ගම්මානය ඉදිකිරීම ඇරඹුණේ 2015 නොවැම්බර් මස 02 වැනිදාය. ගම්මානවල  නිවාස ඉදිකරගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩුපොළී නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙම ගම්මානද ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඉදි වූ උදා ගම්මාන වේ.

“පොකුණුගම” හා “රන්සිරිගම” ගම්මාන දෙකෙහි වපසරිය අක්කර 9.21 බැවින් වන අතර ගම්මානවල සෑම නිවසක්ම පර්චස් 20 ක ගෙවත්තකින් සමන්විතය. ගම්මාන විදුලිය හා පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින්ද, විධිමත්ව සකස් කළ ප්‍ර‍වේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතිවලින්ද සමන්විත වේ. ගම්මාන 02 සඳහා ආයෝජනය කර ඇති මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 43.7 කි.

මෙම  ගම්මාන දෙක  ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයේදී පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ප්‍රදේශවාසී ජනතාවට හිමිවිය.

  • “රන්සිරිගම” ගම්මානයේ පවුල් 25 සහ “පොකුණුගම” ගම්මානයේ පවුල් 24 සඳහා නිවාස හිමිකම් පත් ලබා දීම
  • ප්‍රදේශයේ අඩු ආදයම්ලාභී පවුල් 100කට රුපියල් ලක්ෂ 100ක වටිනාකමින් යුතු “විසිරි නිවාස” ණය චෙක්පත් ලබා දීම
  • ප්‍රතිලභීන් 50 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 100ක් වටිනාකමින් යුතු “සොඳුරු පියස” නිවාස ණය ලබා දීම
  • “ශිල්ප සවිය” ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදිකිරිම් පුහුණුව සඳහා තෝරාගත් අභ්‍යාසලාභීන් 50 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 50 ක් වටිනා වෘත්තීය උපකරණ කට්ටල, විෂයානුබද්ධ පෙළපොත් සහ නිල ඇඳුම් කට්ටල ප්‍රදානය
  • වකුගඩු රෝගීන් 20 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 40 ක් වටිනා නිවාස ආධාර ලබාදීම
  • ප්‍රදේශයේ දෘෂ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයන්ට ඇස් කණ්නාඩි ප්‍රදානය

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest