“බණ්ඩාරවන්නියන්” හා “කෛලායවන්නියන්” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 132 හා 133 වැනි උදා ගම්මාන වන්නේ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ මාන්තෙයි නැගෙනහිර ඉදිවූ “බණ්ඩාරවන්නියන්” හා “කෛලායවන්නියන්” වේ. මෙම ගම්මාන  2018.10.05 දින නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතින් ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.

මෙම ගම්මාන දෙකෙහි මුලු නිවාස සංඛ්‍යාව 55 කි. “බණ්ඩාරවන්නියන්” සහ “කෛලායවන්නියන්” ගම්මානවල ඉදිකිරීම් ඇරඹුණේ 2017 ජනවාරි මස 11 වැනිදාය. ගම්මානවල  නිවාස ඉදිකරගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩුපොළී නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙම ගම්මානද ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඉදි වූ උදා ගම්මාන වේ.

“බණ්ඩාරවන්නියන්” හා “කෛලායවන්නියන්” ගම්මාන දෙකෙහි වපසරිය අක්කර 10 ක් වන අතර ගම්මානවල සෑම නිවසක්ම පර්චස් 40 ක ගෙවත්තකින් සමන්විතය. ගම්මාන විදුලිය හා පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින්ද, විධිමත්ව සකස් කළ ප්‍ර‍වේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතිවලින්ද සමන්විත වේ.

මෙම  ගම්මාන දෙක  ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයේදී පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ප්‍රදේශවාසී ජනතාවට හිමිවිය.

  • ගම්මානවල පදිංචි පවුල් 55 සඳහා නිවාස හිමිකම් පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රදේශයේ අඩු ආදයම්ලාභී පවුල් 300 කට රුපියල් ලක්ෂ 300 ක වටිනාකමින් යුතු “විසිරි නිවාස” ණය චෙක්පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රතිලාභී පවුල් 50 ක් වෙත රුපියල් ලක්ෂ 250 ක් වටිනා නිවාස ආධාර ලබාදීම.
  • ප්‍රතිලාභීන් සඳහා RDB බැංකුව මගින් ස්වයං රැකියා ණය ප්‍රදානය.
  • ප්‍රදේශයේ දෘශ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයන් සඳහා ඇස් කණ්නාඩි ප්‍රදානය.

 

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest