”මානාභරණගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම.

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් වන 35 වන උදාගම්මානය මොණරාගල දිසිත්‍රික්කයේ, සියඹලාන්ඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඉදි වූ මානාභරණගමයි. මෙම ගම්මානය ගරු නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැති තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017/08/05 දින ජනතා අයිතියට පත් කෙරිණි.

පසුගිය වසරේ පෙබරවාරි මස 05 වන දින ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන ලද මෙම ගම්මානයේ සමස්ථ භුමි ප්‍රමාණය අක්කර 8 කි. මෙම ගම්මානය නිවාස 33 කින් සමන්විත වන අතර ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් මෙම ගම්මානය ඉදි කිරීම සඳහා ප්‍රතිලාභී පවුල් වෙත අඩු පොලී සහන ණය ලබා දී ඇති අතර ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ඉදිවූ තවත් එක් ගම්මානයක් වේ.

මෙම ගම්මානයේ සෑම නිවසක්ම පර්චස්  20 ක ගෙවත්තකින් සමන්විත වන අතර නිවැසියන්ට පිරිසිදු පානීය ජලය, විදුලිය, ප්‍රවේශ මාර්ග සහ විධිමත්ව සකස් කළ අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියක් ද ලබා දී ඇත.


ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest