“යසඉසුරුගම” ජනතා අයිතියට පත්කිරීම.

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු  51 වැනි උදා ගම්මානය මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිගම‚ මිදිගම ඉදි වූ “යසඉසුරුගම” වේ. මෙම ගම්මානය 2018/03/26 දින නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතින් ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.

නව නිවාස 33 කින් සමන්විත “යසඉසුරුගම” ගම්මානයේ ඉදිකිරීම ඇරඹුනේ 2016 මැයි මස 09 වැනිදාය. නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩුපොළී නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙයද ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඉදි වූ තවත් උදා ගම්මානයකි.

“යසඉසුරුගම” ගම්මානයේ භූමි ප්‍රමාණය අක්කර 5.9 ක් වන අතර සෑම නිවසක්ම පර්චස්  08 ක ගෙවත්තකින් සමන්විතය. ගම්මානය විදුලිය හා  පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින්ද‚ විධිමත්ව සකස් කළ ප්‍රවේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියකින් ද සමන්විතය. ගම්මානය සඳහා ආයෝජනය කර ඇති මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 55.1 කි.

මෙම ගම්මානය ජනතා අයිතියට පැවරීමේ උත්සවයේදී පහත ප්‍රතිලාභ ප්‍රදේශවාසී ජනතාවට හිමිවිය.

  • ගම්මානයේ නිවාසලාභී පවුල් 33 සඳහා නිවාස හිමිකම් පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 205 කට රුපියල් ලක්ෂ 213 ක වටිනාකමකින් යුතු “විසිරි නිවාස ණය” චෙක්පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රතිලාභීන් 50 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 100 ක වටිනාකමින් යුතු “සොඳුරු පියස” නිවාස ණය ලබා දීම.
  • “ශිල්ප සවිය” වැඩසටහන යටතේ ඉදිකිරීම් පුහුණුව සඳහා තෝරාගත් අභ්‍යාසලාභීන් 50 දෙනෙකුට රුපියල් මිලියන 25 ක් වටිනා වෘත්තීය උපකරණ කට්ටල‚ විෂයානුබද්ධ පෙළපොත් සහ නිළ ඇඳුම් කට්ටල ප්‍රදානය හා පුහුණුව සම්පූර්ණ කළ අභ්‍යාසලාභීන් 80 දෙනෙකුට සහතික පත් ප්‍රදානය.
  • ගර්භණි කාන්තාවන් 150 දෙනෙකු සඳහා රුපියල් 300‚000/= ක් වටිනා පෝෂණ මලු බෙදා දීම.
  • පාසල් දරු දැරියන් සඳහා රුපියල් 100‚000/= ක් වටිනා පොත් කට්ටල ප්‍රදානය.
  • ප්‍රදේශයේ දෘෂ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයන් 1‚115 දෙනෙකුට රුපියල් 452‚800/= ක වටිනාකමකින් යුතු ඇස් කණ්ණාඩි ප්‍රදානය.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest