“වල්ලූවර් කෝට්ටම්” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම.

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 36 වැනි උදාගම්මානය ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ පෙරියකුලම් හි ඉදිවූ “වල්ලූවර් කෝට්ටම්” වේ. මෙම ගම්මානය 2017.08.10 දින පෙරවරු 9.00 ට ගරු නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතින් ජනතා අයිතියට පත්කෙරිණි.
අක්කර 5 ක භූමිභාගයක පිහිටි මෙම ගම්මානයෙහි ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර ඇත්තේ 2015 ඔක්තෝම්බර් මස 15 වැනිදාය. ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ නව නිවාස 25 කින් සමන්විත “වල්ලූවර් කෝට්ටම්” හි නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩු පොළී නිවාස ණය ලබා දී තිබේ. සෑම නිවසක්ම පර්චස් 20 ක ගෙවත්තකින් සමන්විත වන අතර පිරිසිදු පානීය ජලය, විදුලිය ප්‍රවේශ මාර්ග හා විධිමත්ව සකස් කළ අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියක් ලබා දී ඇත.
මෙම ගම්මානය ජනතා අයිතියට පැවරීමේ උත්සවයට සමගාමීව මතු දැක්වෙන ප්‍රතිලාභ ප්‍රදේශවාසී ජනතාවට හිමි විය.
• “වල්ලූවර් කෝට්ටම්” ගම්මානයේ නිවාසලාභී පවුල් 25 ට නිවාස හිමිකම් පත්‍ර ලබා දීම.
• “විසිරි නිවාස ණය” වැඩසටහන යටතේ ප්‍රතිලාභී පවුල් 425 ක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 425 ක ණය ආධාර ලබා දීම.
• “ශිල්ප සවිය” වැඩසටහන යටතේ ඉදිකිරීම් පුහුණුව ලබන අභ්‍යාසලාභීන් 118 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 45 ක් වටිනා නිල ඇදුම්, වෘත්තීය උපකරණ කට්ටල හා විෂයානුබද්ධ පෙළපොත් ලබා දීම.
• ප්‍රතිලාභීන් සඳහා ඉඩම් බලපත්‍ර ලබාදීම.
• ජංගම සේවා වැඩසටහන්.

 

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest