“සදිසිගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 45 වැනි උදාගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ලුණුගම්වෙහෙර, සද්ධාතිස්සපුර ඉදිවූ “සදිසිගම” වේ. මෙම ගම්මානය 2017.11.02 දින පෙ.ව. 9.30 ට ගරු නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතින්  ජනතා අයිතියට පැවරිණි.

නව නිවාස 32 කින් සමන්විත “සදිසිගම” ගම්මානයේ ඉදිකිරීම ආරම්භ කරන ලද්දේ 2016.06.22 දිනය. ගම්මානයේ නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩු පොළී නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙයද ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ඉදිවූ උදා ගම්මානයකි.

“සදිසිගම” ගම්මානයේ මුළු භූමි ප්‍රමාණය අක්කර 4 ½ කි. මෙහි සෑම නිවසක්ම  පර්චස් 20 ක ගෙවත්තකින් සමන්විතය. ගම්මානය විදුලිය හා පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින්ද, විධිමත්ව සකස් කළ ප්‍රවේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියකින්ද සමන්විතය. ගම්මානය සඳහා වැය කර ඇති මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 17.6 කි.

මෙම ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කරීමේ උත්සවයේදී පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ප්‍රදේශවාසී ජනතාවට හිමිවිය.

  • ගම්මානයේ නිවාසලාභී පවුල් 32 සඳහා නිවාස හිමිකම්පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 635 කට රුපියල් ලක්ෂ 2,046 ක වටිනාකමින් යුතු “විසිරි නිවාස ණය” චෙක්පත් ලබාදීම.
  • ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත පුහුණුව සඳහා තෝරා ගත් යෞවන යෞවනියන් 169 දෙනෙකු සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 84.5 ක ප්‍රතිලාභ ලබා දීම.
  • “සදිසිගම” නිවාසලාභීන් සඳහා රුපියල් 34,400/= ක් වටිනා ගෑස් සිලින්ඩර ප්‍රදානය.
  • දෘෂ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයන් 266 දෙනෙකුට රුපියල් 212,800/= වටිනාකමින් යුතු ඇස් කණ්නාඩි ප්‍රදානය.
  • “සදිසිගම” ගම්මානයේ ප්‍රජා සමිතිය සඳහා රුපියල් 52,000/= ක් වටිනා පුටු ප්‍රදානය.
  • වකුගඩු රෝගීන් සඳහා සායනයක් සහා ආයුර්වේද වෛද්‍ය සායනයක් පැවැත්විම.


ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest