“සන්තොසගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 44 වැනි උදාගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ හම්බන්තොට, සිරිබෝපුර ඉදිවූ “සන්තෝසගම” වේ. මෙම ගම්මානය 2017.10.26 දින පෙ.ව. 9.30 ට ගරු නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස  මහතා  අතින්  ජනතා අයිතියට පත් කෙරිණි.

නව නිවාස ඒකක 37 කින් සමන්විත “සන්තෝසගම”  ගම්මානයේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන ලද්දේ 2016.07.09 වැනි දිනය. ගම්මානයේ නිවාස ඉදිකර ගැනිම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩු පොළි නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙයද  ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ඉදි වු උදා ගම්මානයකි.

“සන්තෝසගම” ගම්මානයේ මුළු භූමි පුමාණය අක්කර 03 රූඩි 01 කි. මෙහි සෑම නිවසක්ම  පර්චස් 10 ක ගෙවත්තකින් සමන්විතය. ගම්මානය විදුලිය හා පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින්ද, විධිමත්ව සකස් කළ ප්‍රවේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියකින්ද සමන්විත වේ.මෙම ගම්මානය ඉදිකිරීම සඳහා වැය කර ඇති මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 21.5 කි.

මෙම ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයේදී පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ප්‍රදේශවාසී ජනතාවට හිමිවිය.

  • නිවාසලාභි පවුල් 37 සඳහා නිවාස හිමිකම් පත් ලබාදීම.
  • ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 505 කට රුපියල් ලක්ෂ 1,248 ක වටිනාකමින් යුතු “විසිරි නිවාස ණය” චෙක්පත් ලබාදීම.
  • ප්‍රතිලාභීන් 64 දෙනෙකුට රු. 557,000.00 ක් වටිනා සිමෙන්ති ආධාර ප්‍රදානය.
  • “ස්වශක්ති” ස්වයං රැකියා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන යටතේ රුපියල් ලක්ෂ 460 ක ණය ප්‍රදානය.
  • ස්වශක්ති” ස්වයං රැකියා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන යටතේ රුපියල් ලක්ෂ 154 ක වටිනාකමින් යුතු මහන මැෂින් ප්‍රදානය.
  • දෘෂ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයන්ට රු. 48,000.00 වටිනාකමින් යුතු ඇස් කණ්නාඩි ප්‍රදානය.
  • “සන්තෝසගම” හා “සංහිඳගම” උදා ගම්මානවල ප්‍රජා සමිති සදහා රු. 52,000.00 ක් වටිනා පුටු ප්‍රදානය.
  • වකුගඩු රෝගීන් සඳහා සායනයක් සහ ආයුර්වේද වෛද්‍ය සායනයක් පැවැත්වීම.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest