“සිරිබරගම” උදා ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 39 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ලුණුගම්වෙහෙර, පහළ මත්තල ඉදිවු “සිරිබරගම” උදා ගම්මානය වේ. මෙම ගම්මානය 2017.09.04 දින පෙරවරු 9.00 ට නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.
නව නිවාස 25 කින් සමන්විත “සිරිබරගම” ගම්මානයේ නිවාස ඉදිකරගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩුපොළී නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙයද ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ඉදි වු උදා ගම්මානයකි. ඉකුත් වසරේ එනම්, 2016 නොවැම්බර් මස 02 වැනි දින වැඩ ආරම්භ කළ මෙම ගම්මානය ඉදිකර ඇත්තේ අක්කර 4 ක භූමි භාගයකය. ගම්මානය ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ මූල්‍ය දායකත්වය රුපියල් මිලියන 7.25 කි. ප්‍රතිලාභී දායකත්වය රුපියල් මිලියන 5.225 කි. ජලය සඳහා රුපියල් මිලියන 2.406 ක්ද විදුලිය සඳහා රුපියල් මිලියන 2.597 ක් වැය කර ඇත. ඒ අනුව මුළු ඇස්තමේන්තුගත වියදම රුපියල් මිලියන 17.478 ක් වේ. තවද “සිරිබරගම” ගම්මානය විදුලිය හා පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින්ද, විධිමත්ව සකස්කළ ප්‍රවේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියකින්ද සමන්විතය.
“සිරිබරගම” ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත්කරන උත්සවයේදී පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභද ප්‍රදේශවාසීන්ට හිමි විය.
• නිවාසලාභී පවුල් 25 සදහා නිවාස හිමිකම්පත් ලබා දීම
• ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 800 කට රුපියල් මිලියන 180 ක වටිනාකමකින් යුතු “විසිරි නිවාස ණය” චෙක්පත් ලබා දීම.
• ප්‍රතිලාභීන් 100 දෙනෙකුට නොමිලයේ ඇස් කණ්නාඩි ලබා දීම.
• අභිනව ගම්මානයේ නිවාස සමිතිය සඳහා පුටු ලබා දීම.
• වකුගඩු රෝගී සායනයක් සහ දේශීය වෛද්‍ය සායනයක් පැවැත්වීම.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest