“සිව්දෙවිගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 49 වැනි උදා ගම්මානය කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ කළුතර, මහරැක්ම ඉදිවූ “සිව්දෙවිගම” වේ. මෙම ගම්මානය 2018.03.15 දින පෙරවරු 9.30 ට නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතින් ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.

 නව නිවාස 39 කින් සමන්විත “සිව්දෙවිගම” ගම්මානය ඉදිකිරීම ඇරඹුණේ 2016 ජූනි මස 16 වැනිදාය. ගම්මානයේ නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩුපොලී නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙයද ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඉදි වූ උදා ගම්මානයකි.

 “සිව්දෙවිගම” ගම්මානයේ භූමි ප්‍රමාණය අක්කර 3 ½ කි. ගම්මානයේ සෑම නිවසක්ම පර්චස් 10 ක ගෙවත්තකින් සමන්විතය. ගම්මානය විදුලිය හා පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින්ද, විධිමත්ව සකස් කළ ප්‍රවේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියකින්ද සමන්විතය. ගම්මානය සඳහා ආයෝජනය කර ඇති මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 35.5 කි.

 මෙම ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයේදී පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ප්‍රදේශවාසී ජනතාවට හිමි විය.

  • ගම්මානයේ නිවාසලාභී පවුල් 39 සඳහා නිවාස හිමිකම් පත් ලබාදීම
  • ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 100 කට රුපියල් ලක්ෂ 100 ක වටිනාකමකින් යුතු “විසිරි නිවාස ණය” චෙක්පත් ලබා දීම
  • ප්‍රතිලාභීන් 50 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 100 ක් වටිනාකමින් යුතු “සොඳුරු පියස” නිවාස ණය ලබා දීම.“ශිල්ප සවිය” වැඩසටහන යටතේ ඉදිකිරීම් පුහුණුව සඳහා තෝරාගත් අභ්‍යාසලාභීන් 50 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 25 ක් වටිනා වෘත්තීය උපකරණ කට්ටල, විෂයානුබද්ධ පෙළපොත් සහ නිල ඇඳුම් කට්ටල ප්‍රදානය සහ පුහුණුව සම්පූර්ණය කළ 80 දෙනෙකුට සහතිකපත් ප්‍රදානය
  • ප්‍රදේශයේ දෘශ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයන් 95 දෙනෙකුට රුපියල් 95,000/= ක වටිනාකමකින් යුතු ඇස් කණ්නාඩි ප්‍රදානය

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest