“සුරබි නගර්” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 69 වැනි උදා ගම්මානය කිලිනොච්චිය  දිස්ත්‍රික්කයේ පච්චිලෛපල්ලි, ඉත්තාවිල් ඉදිවූ “සුරබි නගර්” වේ. මෙම ගම්මානය 2018.05.21 වන  දින නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතින් ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.

නව නිවාස 25 කින් සමන්විත “සුරබි නගර්” ගම්මානය ඉදිකිරීම ඇරඹුනේ 2017 මාර්තු මස 13 වැනිදාය. ගම්මානයේ නිවාස ඉදිකරගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩුපොළී නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙයද ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඉදි වූ උදා ගම්මානයකි.

“සුරබි නගර්” ගම්මානයේ මුළු භූමි ප්‍රමාණය අක්කර 15.44 ක් වන අතර සෑම නිවසක්ම පර්චස්  14 ක ගෙවත්තකින් සමන්විතය. ගම්මානය විදුලිය හා  පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින්ද‚ විධිමත්ව සකස් කළ ප්‍රවේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියකින් ද සමන්විතය. මේ සඳහා ආයෝජනය කර ඇති මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 23.1 කි.

මෙම ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයේදී පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ද ප්‍රදේශවාසී ජනතාවට හිමිවිය.

  • ගම්මානයේ නිවාසලාභී පවුල් 25 සඳහා නිවාස හිමිකම් පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රතිලාභීන් 10 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 20 ක වටිනාකමින් යුතු “සොඳුරු පියස” නිවාස ණය ප්‍රදානය.
  • ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 400 ක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 200 ක වටිනාකමකින් යුතු නිවාස ණය / ආධාර ලබා දීම.
  • ප්‍රතිලාභීන් 400 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 400 ක වටිනාකමින් යුතු “විසිරි නිවාස ණය ප්‍රදානය.
  • “ශිල්ප සවිය” වැඩසටහන යටතේ ඉදිකිරීම් පුහුණුව සඳහා තෝරාගත් අභ්‍යාසලාභීන් 150 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 75 ක් වටිනා වෘත්තීය උපකරණ කට්ටල‚ විෂයානුබද්ධ පෙළපොත් සහ නිල ඇඳුම් කට්ටල ප්‍රදානය.
  • ප්‍රදේශයේ දෘෂ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයන් 75 දෙනෙකු වෙත ඇස් කණ්නාඩි ප්‍රදානය.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest