“සොමිරිවිගම” උදා ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 38 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සූරියවැව, බැඳිගන්තොට ඉදිවූ “සොමිරිවිගම” ආදර්ශ ගම්මානයයි. මෙම ගම්මානය 2017.08.19 වැනි දින ගරු නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා ගරු මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.
නව නිවාස 24 කින් සමන්විත “සොමිරිවිගම” ගම්මානයෙහි නිවාස ඉදිකරගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩුපොළී නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙයද ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ඉදි වු උදාගම්මානයකි.
මෙම ගම්මානය විදුලිය හා පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින්ද, විධිමත්ව සකස් කළ ප්‍රවේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියකින්ද සමන්විතය.
“සොමිරිවිගම” ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කරන උත්සවයේදී පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ප්‍රදේශවාසීන්ට හිමි විය.
• නිවාසලාභී පවුල් 24 සදහා නිවාස හිමිකම්පත් ලබා දීම
• ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 400 කට රුපියල් මිලියන 40 ක වටිනාකමකින් යුතු “විසිරි නිවාස ණය” චෙක්පත් ලබා දීම.
• “ශිල්ප සවිය” වැඩසටහන යටතේ ඉදිකිරීම් පුහුණුව ලබන අභ්‍යාසලාභීන් 100 ක් සඳහා රු.3 850 000.00 ක් වටිනා විෂයානුබද්ධ පෙළපොත්, වෘත්තීය උපකරණ කට්ටල, නිල ඇඳුම් ඇතුළු ප්‍රතිලාභ හිමිකර දීම.
• අභිනව ගම්මානයේ නිවාස හිමියන් සඳහා රු. 18, 000 ක් වටිනා පුටු ලබාදීම.
• වකුගඩු රෝගී සායනයක් හා දේශීය වෛද්‍ය සායනයක් පැවැත්වීම

 

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest