“සොමිසෙතගම” උදා ගම්මානය ජනතා අයිතියට

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 41 වෙනි උදාගම්මානය හම්බන්තොට  දිස්ත්‍රික්කයේ සිරිබෝපුර ඉදිවූ “සොමිසෙතගම” වේ. මෙම ගම්මානය නිවාස ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් 2017.09.28 දින පෙරවරු 9.00ට ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.

නව නිවාස 22 කින් සමන්විත “සොමිසෙතගම” ගම්මානය ඉදිකිරීම ආරම්භ කරන ලද්දේ 2016 ඔක්තෝම්බර්  මස 30 වැනිදාය. නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩුපොළී නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙයද ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ඉදි වු උදාගම්මානයකි.

“සොමිසෙතගම”ගම්මානයේ මුළු භූමි ප්‍රමාණය අක්කර 2 ක් වේ. සෑම නිවසක්ම පර්චස් 10 ක ගෙවත්තකින් සමන්විතය. මෙම උදා ගම්මානය විදුලිය හා පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින්ද, විධිමත්ව සකස් කළ ප්‍රවේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියකින්ද සමන්විතය. ගම්මානය සඳහා වැය කර ඇති මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 13.7 කි.

මෙම ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කරන උත්සවයේදී පහත ප්‍රතිලාභ ප්‍රදේශවාසි ජනතාව වෙත ලබා දෙන ලදී.

  • නිවාසලාභී පවුල් 22 සඳහා නිවාස හිමිකම් පත් ලබාදීම
  • ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 325 කට රුලියල් ලක්ෂ 825 ක වටිනාකමකින් යුතු “විසිරි නිවාස ණය” චෙක් පත් ලබා දීම.
  • “ශිල්ප සවිය” වැඩසටහන යටතේඉදිකිරීම් පුහුණුව ලබන අභ්‍යාසලාභීන් 100 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 38.5 ක වියදමින් වෘත්තීය උපකරණ කට්ටල, නිල ඇදුම්, විෂයානුබද්ධ පෙළපොත් ඇතුළු ප්‍රතිලාභ හිමිකර දීම.
  • අභිනව ගම්මානයේ නිවාස සමිතිය සදහා පුටු ලබාදීම.
  • වකුගඩු රෝගීන් සඳහා සායනයක් සහ ආයුර්වේද වෛද්‍ය සායනයක් පැවැත්වීම

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest