ඉදිකිරීම් ක්ෂේත‍්‍රයේ මතුවී ඇති අභියෝග සහ යෝජිත කි‍්‍රයාමාර්ග පිළිබද සාකච්ජාවක් ජනපති ප‍්‍රධානත්වයෙන්

ඉදිකිරීම් ක්ෂේත‍්‍රය සදහා අවශ්‍ය ගල්, වැලි සහ පස් ලබාගැනීමේ බලපත‍්‍ර එකම ස්ථානයකින් නිකුත් කිරීමේ ක‍්‍රමවේදයක් කඩිනමින් සකස් කරන ලෙස ජනාධිපතිතුමා

Read more

“නවතිස් සමරුගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ 39 වැනි සංවත්සරය නිමිති කරගෙන ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 54 වැනි උදා ගම්මානය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ

Read more

ජාතික ඉදිකිරීම් සම්මාන උළෙල – 2017

දේශීය ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ උන්නතිය සඳහා වන ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ට දායකත්වය අගයනු පිණිස නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය සහ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන

Read more

ඉදිකිරීම් ප්‍රදර්ශනය – 2017

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඉදිකිරීම් සංගමය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන “ජාතික ඉදිකිරීම් ප්‍රදර්ශනය-2017 ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බණ්ඩාරනායක

Read more

වෘත්තීය උපකරණ කට්ටල බෙදා දීම – යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය (CIDA) විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන “ශිල්ප සවිය” වැඩසටහන යටතේ පුහුණුව ලැබූ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ තරුණ තරුණියන් 318

Read more

Pin It on Pinterest