“ඉන්ද්‍රදාස හෙට්ටිආරච්චිගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 158 වැනි උදා ගම්මානය කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉංගිරිය, නිමලගම, ඉදිවූ “ඉන්ද්‍රදාස හෙට්ටිආරච්චිගම” වේ. මෙම ගම්මානය 2019.01.25 වන දින නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා අතින් ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.

නව නිවාස 27 කින් සමන්විත “ඉන්ද්‍රදාස හෙට්ටිආරච්චිගම” ගම්මානය ඉදිකිරීම ඇරඹුණේ 2017 ජනවාරි මස 01 වැනිදාය. ගම්මානයේ නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩුපොළී නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙයද ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඉදි වූ උදා ගම්මානයකි.

“ඉන්ද්‍රදාස හෙට්ටිආරච්චිගම” ගම්මානයේ මුළු භුමි ප්‍රමාණය අක්කර 5 ක් වන අතර ගම්මානයේ සෑම නිවසක්ම පර්චස් 12 ක ගෙවත්තකින් සමන්විතය. ගම්මානය විදුලිය හා පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින්ද, විධිමත්ව සකස් කළ ප්‍ර‍වේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියකින්ද සමන්විතය.

මෙම ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයේදී පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ද ප්‍රදේශවාසි ජනතාවට හිමිවිය.

  • ගම්මානයේ නිවාසලභී පවුල් 27 සඳහා නිවාස හිමිකම් පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රදේශයේ අඩු ආදයම්ලාභී පවුල් 200 කට රුපියල් ලක්ෂ 400 ක වටිනාකමින් යුතු “විසිරි නිවාස” ණය චෙක්පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රතිලාභීන් 100 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 200 ක වටිනාකමින් යුතු  “සොඳුරු පියස” නිවාස ණය ප්‍රදානය.
  • ප්‍රතිලාභීන්  සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 48 ක් වටිනා “විරුසුමිතුරු” නිවාස ආධාර ප්‍රදානය.
  • ප්‍රතිලාභීන් සඳහා RDB බැංකුව මගින් ස්වයං රැකියා ණය ප්‍රදානය.
  • ප්‍රදේශයේ දෘශ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයන් සඳහා ඇස් කණ්නාඩි ප්‍රදානය.
DJI-0009 DJI-0006 NMD1180 NMD1159 NMD1124 NMD1108 NMD1100 NMD1010 NMD0946 NMD0873 NMD0821 NMD0779 NMD0769 NMD0687-copy NMD0676-copy NMD0626 NMD0591 NMD0531 NMD0474 NMD0466 NMD0447 NMD0439 NMD0415 NMD0365 NMD0349 NMD0344 NMD0310 NMD0284 NMD0279 NMD0266
NMD0266

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest