නවතම

එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල, සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්‍යංශය සහ නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ඒකාබද්ධව නිර්මාණය කරන ලද සුවෙන් සිටිමු – ලස්සන වෙමු සහ සුවැති දියණිය යන ග්‍රන්ථ ද්විත්වය එළිදැක්වීම

එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල, සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්‍යංශය සහ නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ඒකාබද්ධව නිර්මාණය කරන ලද “සුවෙන් සිටිමු – ලස්සන වෙමු” සහ “සුවැති දියණිය” යන ග්‍රන්ථ ද්විත්වය එළිදැක්වීම සෙත්සිරිපාය ශ්‍රවණාගාරයේදී නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාගේ  ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා සිදු කෙරුණ.    

නාගරික ජනාවාසවල සිටින දූ දරුවන් 200 දෙනෙකු සදහා සනීපාරක්ෂක උපකරණ කට්ටල ද මෙහිදී ලබා දෙන ලදි. දරුවන් 3,000 කට අදියර 10 ක් යටතේ මෙම කට්ටල ලබා දීමට නියමිත අතර ඒ සදහා එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල විසින් ලබා දී ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 5.7 කි. නාගරික අඩු පහසුකම් ජනාවාස වල සිටින දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ‍යහපත් කිරීම උදෙසා මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මකයි.   

නාගරික අඩුආදායම්ලාභී ජනාවාස වල ජීවත්වන ජනතාවගේ සහ දූ දරුවන්ගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සදහා නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මෙවැනි විවිධ වූ සුබසාධන වැඩසටහන් නිරන්තරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

මෙම අවස්ථාවට එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදලේ දේශීය නිත්‍ය නියෝජිත ටකහෝ ෆුකාමි, නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඩබ්ලියු.එස් සත්‍යානන්ද, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වතු හා නාගරික අංශයේ විශේෂඥ ප්‍රජා වෛද්‍ය උපුලි පෙරේරා, සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්‍යංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය අශාන්ති බලපිටිය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති නිමේෂ් හේරත්, නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ප්‍රියන්ත ‍රත්නායක, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විජයානන්ද හේරත් යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වූහ.