“ගයාත්‍රීපුරම්” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 159 වැනි උදා ගම්මානය අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ තිරුක්කෝවිල්, ඉදිවූ “ගයාත්‍රීපුරම්” වේ. මෙම ගම්මානය 2019.01.26 වන දින නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා අතින් ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.

නව නිවාස 35 කින් සමන්විත “ගයාත්‍රීපුරම්” ගම්මානය ඉදිකිරීම ඇරඹුණේ 2017 ජනවාරි මස 05 වැනිදාය. ගම්මානයේ නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩුපොළී නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙයද ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඉදි වූ උදා ගම්මානයකි.

“ගයාත්‍රීපුරම්” ගම්මානයේ මුළු භුමි ප්‍රමාණය අක්කර 3 ක් වන අතර ගම්මානයේ සෑම නිවසක්ම පර්චස් 10 ක ගෙවත්තකින් සමන්විතය. ගම්මානය විදුලිය හා පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින්ද, විධිමත්ව සකස් කළ ප්‍ර‍වේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියකින්ද සමන්විතය.

මෙම ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයේදී පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ද ප්‍රදේශවාසි ජනතාවට හිමිවිය.

  • ගම්මානයේ නිවාසලභී පවුල් 35 සඳහා නිවාස හිමිකම් පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රදේශයේ අඩු ආදයම්ලාභී පවුල් 100 කට රුපියල් ලක්ෂ 100 ක වටිනාකමින් යුතු “විසිරි නිවාස” ණය චෙක්පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රතිලාභීන් 50 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 25 ක වටිනාකමින් යුතු නිවාස ණය සහ ආධාර ලබා දීම.
  • ප්‍රතිලාභීන් 100 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 200 ක වටිනාකමින් යුතු  “සොඳුරු පියස” නිවාස ණය ප්‍රදානය.
  • වකුගඩු රෝගීන්  සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 60 ක් වටිනා නිවාස ආධාර ප්‍රදානය.
  • ප්‍රතිලාභීන්  සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 128 ක් වටිනා “විරුසුමිතුරු” නිවාස ආධාර ප්‍රදානය.
  • ප්‍රතිලාභීන් සඳහා RDB බැංකුව මගින් ස්වයං රැකියා ණය ප්‍රදානය.
  • ප්‍රදේශයේ දෘශ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයන් සඳහා ඇස් කණ්නාඩි ප්‍රදානය.
NMD1596 NMD1555 NMD1549 NMD1518 NMD1490 NMD1446 NMD1478 NMD1444 NMD1442 NMD1404 NMD1402 NMD1394 NMD1385 NMD1369 NMD1354 NMD1349 NMD1328 NMD1314 NMD1292 NMD1275 NMD1261 NMD1257 NMD1243 NMD1225 NMD1223 NMD1216 NMD1215 NMD1192 NMD1203

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest