ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා

ගරු. ඉන්දික අනුරුද්ධ  මැතිතුමා
රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ග්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන  අමාත්‍යාංශය  
දෙවන මහල
“සෙත්සිරිපාය”
බත්තරමුල්ල
ශ්‍රී ලංකාව.
(+94) 11-2864761
(+94) 11-864761
minister@houseconmin.gov.lk

සමාජ ජාල සබඳතා –

www.faceboo.com/indikaofficial
www.twiter.com/

 ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

අප රටක් වශයෙන් පෙරට යන විට රටවැසියාගේ භෞතික ජීවන තත්වය ඉහළ අගයක පැවතීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණකි. වාතය, ජලය, ආහාර, ඇදුම් පැළදුම් තරම් අත්‍යවශ්‍ය වූ මූලික අවශ්‍යතාවයක් වනුයේ නිවාසයයි. එම නිවාස මානව සම්බන්ධතා වැඩි දියුණු වන ආකාරයට හා සියලු සාමාජීය අවශ්‍යතා සපුරන ආකාරයට හා ශක්තිමත්ව කල්පවතින ආකාරයට නිර්මාණය වන්නේනම් එය ප්‍රශස්ත නිවාසකි. අප සංවර්ධිත රටක් වශයෙන් අභිෂේක ලබන්නට යන ගමනේදී රටේ නිවාස අවශ්‍යයතාවය සර්ව සම්පූර්ණ කිරීම අනිවාර්ය අංගයකි. අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ උපදෙස් මත අතිගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එම වගකීම තමන් සතු කරගන්නේ තවදුරටත් ජනතාවගේ භෞතික ජීවන තත්වය ඉහළ මට්ටමට රැගෙන එමින් සීඝ්‍ර සංවර්ධනයක් අප මාතෘ භූමියට ලබා දීමේ අධිෂ්ඨානයෙනි. එහිදී ග්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මා වෙත විශ්වාසයේන් ලබා දුන් වගකීම මා ඉතාමත් සතුටින් බාර ගන්නා අතර නව රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය ඉතාමත් දූරදර්ශී ලෙස රටේ අවශ්‍යයතාවයට හා ඉදිරි ගමනට අනුව නිර්මාණය කරන ලද්දක් බව පැහැදිලිය.

සැමට නිවාස හා තිරසාර ඉදිකිරීමක් ඇති කිරීම සදහා පවතින නීති අන පනත් වලට අනුකූලව ග්‍රාමීය නිවාස, ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත විෂයයන්ට අදාලව එහි ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට සහය වීම, ජාතික අය වැය රාජ්‍ය ආයෝජන සහ ජාතික සංවර්ධන වැඩපිළිවල යටතේ ඇති ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින දෙපාර්තුමේන්තු රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන්හි විෂයයන් හා කාර්යයන් හා ඊට අදාල ප්‍රතිපත්ති වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම හා පසු විපරම අමාත්‍යංශය සතුව ඇති මූලික වගකීමකි.

දැනට ක්‍රියාත්මක නිවාස ව්‍යාපෘති හා අවතැන් වූවන්ට ග්‍රාමීය නිවාස වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරවීම ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත කරුවන් මුහුණ දෙන අමුද්‍රව්‍ය සපයාගැනීමේ ක්‍රමවේද සරල කරගැනීම, ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්තය රටේ සංවර්ධනයට හා රටේ අනාගතයට වැදගත් වන ආකාරයට  ඵලදායී ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීම, අප හට පැවරී ඇති සුවිශේෂ වගකීමකි. රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය හා ඊට අනුබද්ධ දෙපාර්තුමේන්තු හා රාජ්‍ය සංස්ථා  හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන වශයෙන් අප සැවොම එක්ව අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කල සෞභාග්‍යයේ දැක්ම වැඩසටහන පෙරට ගෙන යාමත් අතිගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අප අමාත්‍යංශයේ ගරු කැබිනට් අමාත්‍යතුමා වශයෙන් අප වෙත තබා ඇති විශ්වාසය තහවුරු කරලීමටත් වත්මන් රජය කෙරෙහි මේ රටේ ජනතාව තබා අති  විශාල බලාපොරොත්තුව මල්පල ගැන්වීමටත් අප වගකීමෙන් යුතුව කැපවන්නෙමු.