ගරු නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යතුමා

ගරු. සජීත් ප්‍රේමදාස
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය
දෙවන මහල
“සෙත්සිරිපාය”
බත්තරමුල්ල
ශ්‍රී ලංකාව.
(+94) 11-2864761
(+94) 11-864761
minister@houseconmin.gov.lkසමාජ ජාල සබඳතා –

www.faceboo.com/
www.twiter.com/
www.intergram.com/
www.youtuebe.com /

 ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

මේ වන විට අපි වත්මන් ශීග්‍ර නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙලේ 3 වන වසරට එළැඹෙමින් සිටිමු.වසර 2015 පශ්චාත් මැතිවරණ සමයේදී ඇරඹූ ‘උදා ගම්මාන’ ’වැඩසටහන යටතේ එම වසරේදී පමණක් ගම්මාන 40 ක වැඩ ඇරඹිය හැකි වූ අතර 2016 දී එම සංඛ්‍යාව 237 දක්වා ඉහළ නැංවිය හැකි විය. මේ වසර අවසාන වන විට වැඩ අරඹන ලද උදා ගම්මාන 500 දක්වා ඉහළ නැංවීමට හැකිවීම සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයකි.

වසර 2016 දී දීප ව්‍යාප්තව සිදු කරන ලද නිවාස සමීක්ෂණයේ දත්ත මත පදනම්ව සකස් කළ මුද්‍රිත ප්‍රකාශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්, ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් හා ගරු මුදල් අමාත්‍යතුමන් වෙත පිරිනමමින් රට තුළ පවතින නිවාස ගැටළුවෙහි බරපතළකම පිළිබඳ ගැඹුරු අවධානයක් යොමු කිරීමට අපි සමත් වුණෙමු. ඒ අනුව ඉහත සමීක්ෂණයේ තොරතුරු හා දත්ත මත පදනම්ව විද්‍යාත්මක පදනමකින් යුතුව සැළසුම් සකස් කර වසර 2025 දී ‘සැමට සෙවණ’ හිමි කර දීමේ මධ්‍යකාලීන නිවාස සංවර්ධන ඉලක්ක සකස් කිරීමටත්, ඒ සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයෙන්, පෞද්ගලික ධන පරිත්‍යාගවලින් හා විදේශ සම්පත් මූලාශ්‍රවලින් ප්‍රතිපාදන සපයා ගැනීමටත් පියවරගෙන ඇත.

සමාජයේ ඉතා දිළිදුම ස්ථරවලට අයත් ප්‍රජාවගේ නිවාස අවශ්‍යතා සපුරාලීම අරබයා රජය දියත් කළ “ග්‍රාම ශක්ති” නිවාස වැඩසටහන යටතේ නැවත අයකරගනු නොලබන පදනමින් නිවාස ආධාර ලබා දීමට කටයුතු කෙරේ. “ග්‍රාම ශක්ති” ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන සවිබල ගන්වනු පිණිස ඉන්දීය රජයෙන් අප වෙත පිරිනැමුණු රුපියල් ලක්ෂ 6,000 ක පරිත්‍යාගය යටතේ දිවයින පුරා ආදර්ශ ගම්මාන 50 ක් තුළ නව නිවාස 1,200 ක් ඉදිකෙරෙනු ඇත.

ඉකුත් වසර 2 ½ තුළ අමාත්‍යාංශ විෂය පථය යටතේ මෙරට පවුල් 254,409 කට නන් අයුරින් ප්‍රතිලාභ අත්පත් කර දීමට අපට හැකි වී තිබේ. එනම් “උදා ගම්මාන”, “උදා කළ ගම්මාන”,  “විසිරි නිවාස ණය”,  “කපලාරු ආධාර”, “ග්‍රාම ශක්ති”, “විරු සුමිතුරු”, “හිමිකම් ඔප්පු”, “සම්පත් සෙවන”, “සෙවණ ගම්මාන”, “සෙවණ ආධාර”, “සොඳුරු පියස”, “උතුරු පළාත් ආධාර ගම්මාන වැඩසටහන”, “මඩකළපුව ආධාර නිවාස වැඩසටහන”, “බෝගස්වැව ආධාර නිවාස වැඩසටහන”, “වැලිඔය තිරසර ඒකාබද්ධ නිවාස ව්‍යාපෘතිය” ,”මොණරාගල හැවැන්පිටිය විශේෂ ආධාර ව්‍යාපෘතිය”,  “මධ්‍යම පාන්තික නිවාස ආදී වැඩසටහන් රැසක් යටතේය. “උදා ගම්මාන”  වැඩසටහන යටතේ ප්‍රථම වරට පොලිස් නිලධාරීන් සඳහා  ගම්මානයක්ද, යොවුන් ගම්මානද, දෘෂ්‍යාබාධිත ජනතාව සඳහා ගම්මානයක්ද ඉදිකිරීම ඇරඹීමට හැකි විය. වකුගඩු රෝගී පවුල් සඳහා නිවාස ආධාර ලබාදීම, සහජ කුසලතා පිළිබිඹු කළ යොවුන් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සඳහා නිවාස ලබා දීම ගෙවී ගිය වසර තුළ වඩාත් පුළුල් කළ හැකි විය.

අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් හා ගරු අමාත්‍යතුමන් අප වෙත ලබා දෙන මාර්ගෝපදේශකත්වය හා අනුග්‍රහය තත්කාලීන නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙලේ ශක්තිමත් පදනමයි. ගරු මුදල් අමාත්‍යතුමන් විසින් මෙවර අය-වැය යෝජනාවලින් නිවාස සංවර්ධනය අරබයා අප වෙත ලබා දී ඇති අතිරේක ප්‍රතිපාදන අප මහත් සේ දිරිගන්වල සුළුය. මේ සියළු දිරි ගැන්වීම් තුළින් ප්‍රාණය ලැබූ අබගේ අභියෝගාත්මක කාර්යභාරයන් හා සේවාවන් රැසක් ඉටු කිරීමට සමත් වනු ඇත. එහිලා මාගේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරණායක මැතිතුමන්ගෙන් ,අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඩබ්ලිව්.කේ.කේ.අතුකෝරළ මහත්මිය ඇතුළු අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ගෙන්ද , අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ සියලු ආයතනවල ප්‍රධානීන්ගෙන් සහ සෙසු නිලධාරීන්ගෙන් ලැබෙන අගනා සහයෝගය ඉමහත් කෘතවේදීත්වයෙන් යුතුව සිහිපත් කරමි.

Pin It on Pinterest