“දඹරන්පුර” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 154 වැනි උදා ගම්මානය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ගල්ගමුව, මඩදොඹේ, ඉදිවූ “දඹරන්පුර” වේ. මෙම ගම්මානය 2019.01.19 වන දින නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතින් ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.

නව නිවාස 25 කින් සමන්විත “දඹරන්පුර” ගම්මානය ඉදිකිරීම ඇරඹුණේ 2015 නොවැම්බර් මස 02 වැනිදාය. ගම්මානයේ නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩුපොළී නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙයද ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඉදි වූ උදා ගම්මානයකි.

“දඹරන්පුර” ගම්මානයේ මුළු භුමි ප්‍රමාණය අක්කර 4.37 ක් වන අතර ගම්මානයේ සෑම නිවසක්ම පර්චස් 20 ක ගෙවත්තකින් සමන්විතය. ගම්මානය විදුලිය හා පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින්ද, විධිමත්ව සකස් කළ ප්‍ර‍වේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියකින්ද සමන්විතය.

මෙම ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයේදී පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ද ප්‍රදේශවාසි ජනතාවට හිමිවිය.

  • ගම්මානයේ නිවාසලභී පවුල් 25 සඳහා නිවාස හිමිකම් පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රදේශයේ අඩු ආදයම්ලාභී පවුල් 400 කට රුපියල් ලක්ෂ 883.5 ක වටිනාකමින් යුතු “විසිරි නිවාස” ණය චෙක්පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රතිලාභීන් 10 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 20 ක වටිනාකමින් යුතු  “සොඳුරු පියස” නිවාස ණය ප්‍රදානය.
  • වකුගඩු රෝගීන් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 43.5 ක් වටිනා නිවාස ආධාර ප්‍රදානය.
  • ප්‍රතිලාභීන් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 160 ක් වටිනා “ග්‍රාම ශක්ති” නිවාස ආධාර ප්‍රදානය.
  • ප්‍රතිලාභීන් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 17 ක් වටිනා “විරු සුමිතුරු” නිවාස ආධාර ප්‍රදානය.
  • ප්‍රතිලාභීන් සඳහා RDB බැංකුව මගින් ස්වයං රැකියා ණය ප්‍රදානය.
  • ප්‍රදේශයේ දෘශ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයන් සඳහා ඇස් කණ්නාඩි ප්‍රදානය.
NMD6471 NMD6507 NMD6541 NMD6552 NMD6574 NMD6583 NMD6597 NMD6612 NMD6617 NMD6654 NMD6686 NMD6727 NMD6730 NMD6759 NMD6767 NMD6799 NMD6827 NMD6868 NMD6876 NMD6892 NMD6895 NMD7215 NMD7227 NMD7229 NMD7242 NMD7245

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest