“දිවිදිනුගම” හා “හිරුකිරණගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 145 හා 146 වැනි උදා ගම්මාන අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කැකිරාව, ඉහළගම ඉදිවූ “දිවිදිනුගම” හා “හිරුකිරණගම” වේ. මෙම ගම්මාන  2018.12.30 වන දින නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතින් ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.

මෙම ගම්මාන දෙක නව නිවාස 50 කින් සමන්විත වන අතර එහි ඉදිකිරීම් ඇරඹුණේ 2015 ජූනි මස 06 වැනිදාය. ගම්මානවල  නිවාස ඉදිකරගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩුපොළී නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙම ගම්මානද ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඉදි වූ උදා ගම්මාන වේ.

“දිවිදිනුගම” හා “හිරුකිරණගම” ගම්මාන දෙකෙහි වපසරිය අක්කර 19 ක් වන අතර ගම්මානවල සෑම නිවසක්ම පර්චස් 15 බැගින් වූ ගෙවත්තකින් සමන්විතය. මෙම ගම්මාන විදුලිය හා පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින්ද, විධිමත්ව සකස් කළ ප්‍ර‍වේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතිවලින්ද සමන්විත වේ.

මෙම  ගම්මාන දෙක  ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයේදී පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ප්‍රදේශවාසී ජනතාවට හිමිවිය.

  • ගම්මානවල ප්‍රතිලාභී පවුල් 50 සඳහා නිවාස හිමිකම් පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රදේශයේ අඩු ආදයම්ලාභී පවුල් 135 කට රුපියල් ලක්ෂ 280 ක වටිනාකමින් යුතු “විසිරි නිවාස” ණය චෙක්පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රතිලභීන් 36 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 165 ක වටිනාකමින් යුතු “විරුසුමිතුරු” නිවාස ආධාර ලබා දීම.
  • ප්‍රදේශයේ වකුගඩු රෝගී පවුල් 50 කට රුපියල් ලක්ෂ 132 ක වටිනාකමින් යුතු නිවාස ආධාර ලබා දීම.
  • ප්‍රතිලාභීන් සඳහා RDB බැංකුව මගින් ස්වයං රැකියා ණය ප්‍රදානය.
  • ප්‍රදේශයේ දෘෂ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයන්ට ඇස් කණ්නාඩි ප්‍රදානය.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest