“නන්දකුමාර් නගර්” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 90 වැනි උදා ගම්මානය මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ තුනුක්කායි, ඉදිවූ “නන්දකුමාර් නගර්” වේ. මෙම ගම්මානය 2018.07.06 වන දින ගරු නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා අතින් ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.
නව නිවාස 30 කින් සමන්විත “නන්දකුමාර් නගර්” ගම්මානය ඉදිකිරීම ඇරඹුණේ 2017 ජනවාරි මස 10 වැනිදාය. ගම්මානයේ නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩුපොළී නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙයද ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඉදි වූ උදා ගම්මානයකි.


“නන්දකුමාර් නගර්” ගම්මානයේ මුළු භුමි ප්‍රමාණය අක්කර 7.5 ක් වන අතර ගම්මානයේ සෑම නිවසක්ම පර්චස් 40 ක ගෙවත්තකින් සමන්විතය. ගම්මානය විදුලිය හා පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින්ද, විධිමත්ව සකස් කළ ප්‍ර‍වේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියකින්ද සමන්විතය.
මෙම ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයේදී පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ද ප්‍රදේශවාසි ජනතාවට හිමිවිය.
• ගම්මානයේ නිවාසලභී පවුල් 30 සඳහා නිවාස හිමිකම් පත් ලබා දීම.
• ප්‍රදේශයේ අඩු ආදයම්ලාභී පවුල් 468 කට රුපියල් ලක්ෂ 468 ක වටිනාකමින් යුතු “විසිරි නිවාස” ණය චෙක්පත් ලබා දීම.
• ප්‍රදේශයේ අඩු ආදයම්ලාභී පවුල් 400 කට රුපියල් ලක්ෂ 200 ක වටිනාකමින් යුතු නිවාස ණය හා ආධාර ලබා දීම.
• “ශිල්ප සවිය” ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදිකිරීම් පුහුණුව සඳහා තෝරාගත් අභ්‍යාසලාභීන් 476 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 238 ක් වටිනා වෘත්තීය උපකරණ කට්ටල, විෂයානුබද්ධ පෙළපොත් සහ නිල ඇඳුම් කට්ටල ප්‍රදානය.
• වකුගඩු රෝගීන් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 10 ක් වටිනා නිවාස ආධාර ප්‍රදානය.
• ප්‍රතිලාභීන් 97 දෙනෙකු සඳහා RDB බැංකුව මගින් රුපියල් ලක්ෂ 194 ක් වටිනා ස්වයං රැකියා ණය ප්‍රදානය.
• ප්‍රදේශයේ දෘශ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයන් සඳහා ඇස් කණ්නාඩි ප්‍රදානය.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest