නවතම

නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ අනුග්‍රහයෙන් මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල දරුවන් 100 දෙනෙකු සඳහා පාසල් උපකරණ බෙදා දිම

නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ අනුග්‍රහයෙන් මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල දරුවන් 100 දෙනෙකු සඳහා පාසල් උපකරණ බෙදා දිම නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා මිනුවන්ගොඩ නගරයේදී සිදු කෙරුණි.

මෙහිදී ඇමතිවරයා විසින් සිදු කෙරිණි. එක් ළමයෙකු සදහා රුපියල් 2,500 ක් වටිනා පාසල් බෑගයක්, රුපියල් 2,000 ක් වටිනා පාවහන් ලබා ගැනීමට වචුචරයක්, රුපියල් 2,500 ක් වටිනා පාසල් උපකරණ ලබා දුන්නේය.

මෙම අවස්ථාවට නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ප්‍රියන්ත රත්නායක මහතා, නාගරික ජනාවාස සංර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විජයානන්ද හේරත් මහතා, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ප්‍රසාද් රණවීර මහතා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි වුහ.