බදාදා, දෙසැම්බර් 6, 2023
නවතම

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ නිවාස හා ඉදිකිරීම් අංශයේ නව වසරේ වැඩ ආරම්භ කිරීම නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය තේනුක විදානගමගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද දින සිදු කෙරුණි.

මෙම අවස්ථාවට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් (නිවාස හා ඉදිකිරීම්) කීර්ති රංජිත් අබේසිරිවර්ධන, අතිරේක ලේකම් (නිවාස) ඩබ්ලිව්. එම්. ආනන්ද, අතිරේක ලේකම් (පාලන) පී. එදිරිසිංහ යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු නිළධාරීන් පිරිසක් සහභාගි වූහ.