නවතම

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශයේ උපදේශන කාරක සභාව

  • නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පළාත් පාලන ආයතනවල අනුමැතිය ලබා නොගෙන ආරම්භ කර ඇති ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා සති දෙකක් ඇතුලතදී වාර්තාවක් ලබා දෙන්නැයි  ඇමති ප්‍රසන්නගෙන්  නිළධාරින්ට උපදෙස්….
  • පළාත් පාලන ආයතන මගින් අනුමැතිය ලබා නොගෙන ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීම නිසාවෙන්ගැටළු රැසක් මතුවෙලා…
  • මින් ඉදිරියට ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමේදී ආදාළ පළාත් පාලන ආයතනවල අනුමැතිය ලබා ගැනීම අනිවාර්යයි…
  • නිළධාරින්ගේ දුර්වලකම් නිසා ආයතන හෑල්ලුවට පත්වෙන්න දෙන්න බැහැ…

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පළාත් පාලන ආයතනවල අනුමැතිය ලබා නොගෙන ආරම්භ කර ඇති ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා සති දෙකක් ඇතුලතදී වාර්තාවක් ලබාදෙන නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා අමාත්‍යංශ උපදේශක කාරක සභාවේදී  නිළධාරින්ට උපදෙස් දුන්නේය.

අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ පළාත් පාලන ආයතන මගින් අනුමැතිය ලබා නොගෙන ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීම නිසාවෙන් විවිධ ගැටළු මතුව ඇති බවයි.

එබැවින් නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති ආයතන මගින් ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමේදී ආදාළ පළාත් පාලන ආයතනවල අනුමැතිය ලබා ගැනීම අනිවාර්ය බවද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී පැවසීය.

අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා මේ බව සඳහන් කළේ පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැති නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශයේ උපදේශන කාරක සභාව සහභාගී වෙමිනි.

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන අරුන්දික ප්‍රනාන්දු, තේනුක විදානගමගේ,  අමාත්‍යංශ ලේකම් ඩබ්ලිව්.එස් සත්‍යානන්ද මහත්වරුන් සහ නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති ආයතනවල සභාපතිවරුන්,අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.