“නීලහරිතගම” සහ “විජයශ්‍රීගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම.

නව උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 70 වන සහ 71 වැනි උදා ගම්මාන අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නොච්චියාගම, කුසුම්පුර ඉදි වූ “නීලහරිතගම” සහ  “විජයශ්‍රීගම” වේ. මෙම ගම්මාන දෙක 2018/05‍/25 දින නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතින් ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.

නව නිවාස 31 කින් සමන්විත “නීලහරිතගම” සහ නව නිවාස 21 කින් සමන්විත “විජයශ්‍රීගම” ඉදිකිරීම් ඇරඹුණේ 2016 ජූනි මස 30 වැනිදාය. ගම්මානවල නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩුපොළී නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙය ද ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඉදි වූ තවත් උදා ගම්මාන ද්විත්වයකි.

“නීලහරිතගම” සහ “විජයශ්‍රීගම” ගම්මානවල වපසරිය එකක් අක්කර 03 බැගිනි. ගම්මානවල සෑම නිවසක්ම පර්චස් 15 ක ගෙවත්තකින් සමන්විත වන අතර විදුලිය හා පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින් ද‚ විධිමත්ව සකස් කළ ප්‍රවේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතිවලින් ද සමන්විතය. ගම්මාන දෙක සඳහා ආයෝජනය කර ඇති මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 37.6 කි.

මෙම ගම්මාන ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයේ දී පහත ප්‍රතිලාභ ද ප්‍රදේශවාසී ජනතාවට හිමිවිය.

  • “නීලහරිතගම” ගම්මානයේ පවුල් 31  සහ “විජයශ්‍රීගම” ගම්මානයේ පවුල්  21 සඳහා නිවාස හිමිකම් පත් ලබාදීම.
  • ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 100 කට රුපියල් ලක්ෂ 108 ක වටිනාකමකින් යුතු “විසිරි නිවාස ණය” චෙක්පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රතිලාභීන් 50 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 100 ක වටිනාකමින් යුතු “සොඳුරු පියස” නිවාස ණය ලබා දීම.
  • ශිල්ප සවිය” ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදිකිරීම් පුහුණුව සඳහා තෝරාගත් අභ්‍යාසලාභීන් 50 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 25 ක් වටිනා වෘත්තීය උපකරණ කට්ටල‚ විෂයානුබද්ධ පෙළපොත් සහ නිල ඇඳුම් කට්ටල ප්‍රදානය.
  • වකුගඩු රෝගීන් 50 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 147.5 ක් වටිනා නිවාස ආධාර ලබා දීම.
  • ප්‍රදේශයේ දෘෂ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයන් 250 දෙනෙකුට ඇස් කණ්නාඩි ප්‍රදානය.

 

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest