පසුබිම

 

2019 නොවැම්බර් 16 වන දින පැවති  ජනාධිපතිවරණයෙන් පසුව නව අමාත්‍යාංශ පිහිටුවීමත්  සමග  අංක 2158/41 හා 2020/01/17 දිනැති  ගැසට් පත්‍රය  අනුව නාගරික සංවරධන හා  ජල සම්පාදන සහ නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යාංශය යටතේ  නිවාස පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය  ලෙස  මෙම අමාත්‍යාංශය ක්‍රියාත්මක විය.

ඉන් අනතුරුව 2020 අගෝස්තු 05 වන දින පැවැත්වූ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයත් සමග අමාත්‍යාංශ විෂයන් සංශෝධනය වූ අතර, 2020.08.09 දින ප‍්‍රකාශයට පත් කරන ලද අංක 2187 /27 දරණ ගැසට්පත‍්‍රය අනුව මෙම අමාත්‍යාංශය ග‍්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප‍්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය ලෙස දැනට ක‍්‍රියාත්මක වේ. එමගින් මෙතෙක් ක‍්‍රියාත්මකව පැවති නිවාස හා ඉදිකිරීම් විෂය පථයට අමතරව ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප‍්‍රවර්ධන විෂය මෙම අමාත්‍යාංශයට ඇතුළත් විය. මීට අමතරව 2020 අගෝස්තු 09 දින නිකුත් කරන ලද අතිවිශේෂ ගැසට් පත‍්‍රයට අනුව කැබිනට් අමාත්‍යාංශයක්ව පැවති පුනරුත්ථාපන, අවතැන් වූවන් නැවත පදිංචි කිරීමේ අංශය ද මෙම අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයට ඇතුළත් කර ඇත.

නව රජයේ ප‍්‍රතිපත්ති ප‍්‍රකාශය වන ” රට හදන සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ” ප‍්‍රතිපත්ති රාමුව ක‍්‍රියත්මක කරමින් සැමට සුව පහසු නිවසක් ලබා දීමේ ජාතික වැඩසටහන ක‍්‍රියාවට නැංවීමේ ප‍්‍රධාන කාර්යභාරය මෙම අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරී ඇත. ඒ සදහා සෑම ග‍්‍රාම නිළධාරි වසමක්ම ආවරණය වන පරිදි අඩු ආදායම්ලාභීන්ගේ නිවාස ගැටළුවට පිළියම් සෙවීමේ ”ඔබට ගෙයක් රටට හෙටක් ” නිවාස වැඩසටහන 2020 වර්ෂයේ දී නව අමාත්‍යාංශ පිහිටුවීමත් සමග ආරම්භ කර 2021 වසර තුලද අඛණ්ඩව සාර්ථකව ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි විය.

මෙම වැඩසටහන යටතේ නිවසක් නොමැති අඩු ආදායම්ලාභී පවුලකට රු. 600,000 ක ආධාර මුදලක් රජයේ ප‍්‍රදානයක් වශයෙන් සහ ප‍්‍රජාවගේ සහභාගිත්වයෙන් යුතුව ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ අධීක්ෂණය යටතේ ප‍්‍රතිලාභී පවුල විසින් නිවාස ඉදිකිරීම සිදු කරනු ලැබේ. මෙම වැඩසටහන මගින් 2021 වසර තුල දිවයින පුරා නිවාස 13,222 ඉදිකිරීම් ආරම්භ කළ අතර, ඉන් නිවාස 4,078 ක් අවසන් කර ප‍්‍රතිලාභීන් පදිංචි කරවීමට හැකි විය.

2021 වසර වෙනුවෙන් අමාත්‍යාංශයට රු.මි. 17,202 ක සංවර්ධන ප‍්‍රතිපාදන වෙන් කර තිබූ අතර පැවති කොවිඞ් 19 අවදානම් තත්වය මධ්‍යයයේ වුවද ඉන් රු.මි. 12,955 වැය කර 75.9% ක් ප‍්‍රගතියක් ලගාකර ගැනීමට හැකි විය. ” ඔබට ගෙයක් රටට හෙටක් වැඩසටහන ” සඳහා 2021 වර්ෂය තුල රජය මගින් රු.ලක්ෂ 06ක ආධාර මුදලක් ලබා දීමට හැකි වූ අතර 2022 වර්ෂයේදී එම ආධාර මුදල රු.ලක්ෂ 6.50ක් දක්වා වැඩි කිරීමට හැකි වී ඇත.

තමාටම නිවසක් අලූතින් ගොඩනැගීමේ උනන්දුව හා හැකියාව ඇති මෙන්ම ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර අතරමග නැවතී ඇති බාහිර මූල්‍යාධාරයන් බලාපොරොත්තු වන පවුල් වෙත සහනදායී පොලී අනුපාතයක් යටතේ නිවාස ණය ලබා දීමේ වැඩසටහන්ද ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා වසර ගණනාවක් තිස්සේ අඛණ්ඩව ක‍්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප‍්‍රතිපත්ති ප‍්‍රකාශයේ සඳහන් වන ආකාරයට නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප‍්‍රදේශ වල මැදි ආදායම්ලාභීන්ගේ නිවාස ගැටලු වල‍්‍රට පිළියම් සෙවීම සදහා දිවයිනේ සෑම මැතිවරණ කොට්ඨාශයක්ම ආවරණය වන පරිදි නිවාස 100 කින් සමන්විත නිවාස සංකීර්ණ ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් ආරම්භ කල ” සියපත මහල් නිවාස වැඩසටහන ” සදහා මුලපිරීමට හැකි වූ අතර එහි මුල් අදියර ලෙස පළාත් 9 තුළ එක් මහල් නිවාසයක් බැගින් ආරම්භක පියවර ලෙස මේ වන විට බස්නාහිර, සබරගමුව හා උතුරු මැද පළාත් ආවරණය වන පරිදි නිවාස සංකීර්ණ 03 ක වැඩ ආරම්භ කිරීමට හැකි වී ඇත.

ඉදිකිරීම් ක්ෂේත‍්‍රයේදී අවශ්‍ය වන පුහුණු ශ‍්‍රමිකයන්ගේ සහ වෘත්තිකයන්ගේ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් විවිධ පුහුණු වැඩසටහන් ක‍්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. මෙම පුහුණු වැඩසටහන් මගින් ෙසෙද්ධාන්තික සහ ප‍්‍රායෝගික යන අංශ දෙකම සම්පූර්ණ වන අතර ” සයනී ” වැඩසටහන මගින් 2021 වසර තුල ශිල්පීන් 1000ක් පුහුණු කිරීම අපේක්ෂා කලද පැවති සෞඛ්‍ය තත්ත්වය හේතුවෙන් පුහුණුව ලබා දීමට හැකි වූයේ අඩු ප‍්‍රමාණයකි.

” ශ‍්‍රම සිකුරු” වැඩසටහන මගින් ඉදිකිරීම් ක්ෂේත‍්‍රය සඳහා අවශ්‍ය පරිපූර්ණ තාක්ෂණික දැනුම සහිත පුහුණු ශ‍්‍රමිකයින් බිහිකිරීම සිදු කරන අතර 2021 වසර තුල මෙමගින් 2003 දෙනෙකු පුහුණුව සම්පූර්ණ කර ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත වැඩබිම් සඳහා සම්බන්ධ කර ඇත.

ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති රාමුව තුළ සදහන් වන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමේදී රාජ්‍ය අංශයට අයත් ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන මහා භාණ්ඩාගාරයට වැය බරක් නොවන අයුරින් පවත්වා ගෙන යාමට පසුගිය දෙවසර තිස්සේ ඉතා ඕනෑකමින් කටයුතු කිරීමේ ප‍්‍රතිඵලයක් ලෙස සී/ස ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමට හැකි විය. ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනයද ස්වයං පැවැත්ම තහවුරු කර ගැනීමේ තත්වයට පත් වීම මෙන්ම රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවද ඉතා සාධනීය ලෙස තම පැවැත්ම ස්ථාවර කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කර ඇත.

උතුරු නැගෙනහිර ප‍්‍රදේශ වල පැවති ගැටුම් හේතුවෙන් අවතැන්වූවන් වෙනුවෙන් ක‍්‍රියාත්මක වූ නැවත පදිංචි කිරීමේ අංශයද මෙම අමාත්‍යාංශයට එක් වීම මගින් අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථය තවදුරටත් පුළුල් විය.

නැවත පදිංචි කිරීමේ අංශය 2020-08-09 දිනැති අංක 2187/27 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත‍්‍රය අනුව මෙම අමාත්‍යාංශය යටතට පත් කෙරිණි. මෙම අංශය මඟින් උතුරු හා නැගෙනහිර පැවති ගැටුම්කාරී වාතාවරණය හේතුවෙන් අවතැන් වූ පවුල් නැවත පදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය සියලූම කටයුතු සංවිධානය හා සම්බන්ධීකරණය සිදු කරනු ලබයි.

අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ ආයතන

  • ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
  • ඕෂන් වීව් සංවර්ධන (පුද්.) සමාගම
  • මධ්‍ය ආදායම් නිවාස හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන කඩිනම් වැඩසටහන
  • ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව
  • රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව
  • ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය
  • රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව
  • ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය
  • සී/ස ලංකා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව