අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා

ඉංජීනේරු කිර්ති රංජීත් අබේසිරිවර්ධන
ලේකම් ග්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරිම් සංවර්ධන හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය
දෙවන මහල
“සෙත්සිරිපාය”
බත්තරමුල්ල
ශ්‍රි ලංකාව.
(+94) 11-2862225
(+94) 11- 2864765
 secretary@houseconmin.gov.lk

ලේකම්තුමාගේ පණිවිඩය

ශ්‍රී ලංකාවේ නිවාස සහ ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් සකස් කරන ප්‍රධානම අමාත්‍යංශයක් වශයෙන් ග්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය හඳුන්වා දිය හැකිය. රටෙහි සියලුම ග්‍රාමීය අඩු ආදායම්ලාභී හා මධ්‍යම පාන්තිකයන්ගේ නිවාස ගැටලුවලට සක්‍රිය ලෙස විසඳුම් ලබා දීම, තිරසර ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු කාර්යක්ෂමව කිරීම අප අමාත්‍යංශයේ ප්‍රධාන අරමුණයි.

ජනතා අවශ්‍යතාවයන්ට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා අප අමාත්‍යංශය යටතේ ව්‍යවස්ථාපිත  ආයතන 9ක් පවතින අතර , අවතැන්වූවන් නැවත පදිංචි කිරීමේ අංශයද  අප අමාත්‍යංශයට අලුතින් එකතුවී ඇත. නැවත පදිංචි කිරීමේ අංශය මගින් යුද්ධය හෝ වෙනත් හේතූන් මත අවතැන් වූ ශ්‍රී ලංකාවාසීන්ගේ නිවාස සහ යටිතල පහසුකම් සැපයීම සඳහා විශේෂ ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දෙනු ලැබේ.තවද , අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින ප්‍රධානම  සක්‍රිය ආයතනයක් වන  නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය,  ග්‍රාමීය හා නාගරික පුද්ගලයින්ගේ නිවාස ගැටළු විසදීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන විවිධ නිවාස ඉදිකිරීම් වැඩසටහන් නියාමනය කිරීම හා සෘජු ලෙස ඒවා අධීක්ෂණය කිරීම ප්‍රමුඛ කරගත් ආයතනයකි.මෙම අමාත්‍යංශය සතුව පවතින සෙසු ආයතන ඍජුලෙසම ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ක්ෂේත්‍රය හා සම්බන්ධව කටයුතු කරයි .

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ‘රට හදන සෞභාග්‍යයේ දැක්ම’ ප්‍රතිපත්තියට අනුව යමින් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය , නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ උපදෙස් හා අනුශාසකත්වයෙන් අනාගත පස් අවුරුදු කාලසීමාව තුළ නිවාස ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ කරනු ලබන සියලු සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අප අමාත්‍යංශයේ මෙහෙයවීමෙන් හා අධීක්ෂණයෙන් සිදු කිරීමට සැලසුම් කරනු ලබයි. ඒ අනුව ග්‍රාමීය ජනයාගේ නිවාස ගැටළු විසදීමට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙමින් කටයුතු කරන අතර වාර්ෂිකව නිවාස ලක්ෂ දෙකකට අධික ප්‍රමාණයක් ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිතව ඇත.

ඒ යටතේ,

  • “ඔබට ගෙයක් රටට හෙටක්” නිවාස වැඩසටහන යටතේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා නොමිලේ නිවාස
  • සපිරි නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රමය
  • සපිරි මහල් යෝජනා ක්‍රමය
  • සෑම මැතිවරණ කොට්ඨාසයකම වාර්ෂිකව නිවාස 100ක් ඉදිකිරීම
  • තරුණ විවාහකයින් සඳහා බැංකු ණයක් සමග පොලීමත අවුරුදු 30ක ගෙවීමේ ක්‍රමයට යටත්ව මධ්‍යම පන්තික  නිවාස යෝජනා ක්‍රමය
  • මධ්‍ය ආදායම්ලාභින් සඳහා වාරික වශයෙන් ගෙවීමේ ක්‍රමයට නිවාස ලබාදීම
  • අවතැන්වුවන් නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා නිවාස නොමිලේ ඉදිකරදීම

මෙම අමාත්‍යංශයේ ඉහත කී අරමුණු සාර්ථක කරගැනීම සදහා අමාත්‍යංශය තුල මෙන්ම , අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින ආයතන සතුව දක්ෂ, පළපුරුදු හා බුද්ධිමත් බවින් සපිරි විශාල නිලධාරින් පිරිසක් සේවය කරති. ඔවුන් සමඟ සාමුහිකත්වයෙන්  කටයුතු කිරීම තුළින් හා ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ රාජ්‍ය ඇමතිතුමාගේ  උපදෙස් පරිදි ඉදිරි වසර 5 තුළ අමාත්‍යාංශය මගින් ජනතාවට කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි සේවයක් ලබාදීමත් ලංකාවේ සැමට නිවසක් හා තිරසාර ඉදිකිරීමක් යන දැක්ම සාක්ෂාත් කරගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු ප්‍රතිපත්තිගරුක රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු ලෙස අවනතව ඉටුකිරීමත් මාගේ අරමුණයි.

තවද , මා ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියෙකු වශයෙන්  නිදහස් අධ්‍යාපනය තුළින් අධ්‍යාපනය ලැබූ වරලත්  ඉංජිනේරුවරයෙක් වන අතර  මෙරට ජනතා බදු මුදලින් වැටුප් ලබන රාජ්‍ය සේවකයකු ලෙස ජනතා වගකීමට හා  යුතුකමට ප්‍රමුඛතාවය දෙමින් ජනතා ගැටළුවලට කඩිනමින් විසඳුම් ලබාදීම මාගේ පළමු හා පරම වගකීමයි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය මැදිහත්වීම සිදුකිරීමට ,  අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති  ආයතන සමග  සුහදශීලිව කටයුතු කිරීමට හා  අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණය සිදුකිරීමට මා වගවෙමි. පෞද්ගලික හා රාජ්‍ය අංශයේ වසර 28 ක වෘත්තීය අත්දැකීම් ඇති   හා විනිවිදභාවයෙන්යුක්ත හා දූෂණයෙන් තොර ජනතා අභිලාෂ පෙරටු කරගත් රාජ්‍ය සේවකයකු ලෙස ග්‍රාමීය නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස කටයුතු කිරීමේදී මා හට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ, ගරු  අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ හා ග්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන  ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගෙන් ලැබෙන මඟ පෙන්වීම, අනුශාසකත්වය ඉතා ඉහළය. ඒ පිළිබඳව  මා ආඩම්බර වන අතර එය අගය කොට සලකමි.

වෘත්තීය අත්දැකීම්වලින් පරිපූර්ණ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු වන නාගරික සංවර්ධන හා  නිවාස අමාත්‍යංශයේ ලේකම්ධූරය හොබවන සිරිනිමල් පෙරේරා මහතාගේ මඟ පෙන්වීම, අධීක්ෂණය ද ජනතා ගැටළුවලට පිළියම් ලබා දෙන අමාත්‍යංශයක් ලෙස මෙහි කටයුතු කරගෙන යාමට මට ප්‍රබල ශක්තියක් වී ඇති බව සතුටින් ප්‍රකාශ කරමි.

ජනතා අවශ්‍යතාවන් පෙරදැරි  කරගනිමින් ඔවුන්ගේ ගැටළුවලට විසඳුම් ලබා දෙමින් යන ගමනේ අමාත්‍යංශයේ මාණ්ඩලික නිලධාරින් ඇතුළු සෙසු නිලධාරින් මා හට ලබා දෙන සහයෝගය පිළිබඳ මා ස්තූතිවන්ත  වෙමි.

ඊට අමතරව අප අමාත්‍යංශය හා අනුබද්ධිත ආයතනවල සේවයේ නියුතු සමස්ත නිලධාරින් සියලු දෙනාටම සුබ පතන අතර අප අමාත්‍යංශයේ ඉදිරි ගමනට අවශ්‍ය සහයෝගය ඉතා ඉහළින් ලබා දේ යැයි මා බලාපොරොත්තු වෙමි.