“රන්සේලගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 173 වැනි උදා ගම්මානය පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ආණමඩුව, කොට්ටුකච්චිය, ඉදිවූ “රන්සේලගම” වේ. මෙම ගම්මානය 2019.03.03 වන දින නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා අතින් ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.

නව නිවාස 28 කින් සමන්විත “රන්සේලගම” ගම්මානය ඉදිකර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩුපොළී නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙයද ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඉදි වූ උදා ගම්මානයකි.

මෙම ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයේදී පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ද ප්‍රදේශවාසි ජනතාවට හිමිවිය.

  • ගම්මානයේ නිවාසලභී පවුල් 28 සඳහා නිවාස හිමිකම් පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රදේශවාසීන් සඳහා සින්නක්කර ඔප්පු ප්‍රදානය.
  • ප්‍රදේශයේ අඩු ආදයම්ලාභී පවුල් 260 කට රුපියල් ලක්ෂ 410 ක වටිනාකමින් යුතු “විසිරි නිවාස” ණය චෙක්පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රදේශයේ අඩු ආදයම්ලාභී පවුල් 200 කට රුපියල් ලක්ෂ 100 ක වටිනාකමින් යුතු නිවාස ණය චෙක්පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රතිලාභීන් 50 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 100 ක වටිනාකමින් යුතු  “සොඳුරු පියස” නිවාස ණය ප්‍රදානය.
  • ප්‍රතිලාභීන්  සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 42 ක් වටිනා “විරුසුමිතුරු” නිවාස ණය ප්‍රදානය.
  • ප්‍රතිලාභීන්  සඳහා “ග්‍රාමශක්ති” නිවාස ආධාර ප්‍රදානය.
  • ප්‍රතිලාභීන් සඳහා HDFC බැංකුව මගින් ස්වයං රැකියා ණය ප්‍රදානය.
  • ප්‍රතිලාභීන් සඳහා RDB බැංකුව මගින් ස්වයං රැකියා ණය ප්‍රදානය.
  • ප්‍රදේශයේ දෘශ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයන් සඳහා ඇස් කණ්නාඩි ප්‍රදානය.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest