නවතම

රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ හා ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනයේ සේවක වැටුප් ගෙවීමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක්

  • රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ හා ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනයේ සේවක වැටුප් ගෙවීමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක්..
  • ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව යටතේ ඒකාබද්ධ කිරීමටත් අවධානය..

රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව හා ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනයේ සේවකයන්ට හිඟ වැටුප් ගෙවීම සඳහා මහාභාණ්ඩාගාරයෙන් රුපියල් මිලියන 1,232  ක මුදලක් අනුමත කරගැනීම සදහා නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා විසින් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇත.

ඒ අනුව මෙම වසරේ අගෝස්තු සහ සැප්තැම්බර් මාස දක්වා ආයතන දෙකෙහිම සේවක වැටුප් ගෙවීමට රුපියල් මිලියන 164 ක මුදලක් අවශ්‍ය වේ.එමෙන්ම ඔක්තෝබර් මස සිට ලබන වසරේ මාර්තු මස දක්වා සේවක වැටුප් ගෙවීමට රුපියල් මිලියන 1068 ක මුදලක් අවශ්‍ය වේ.ඉහත සඳහන් ආයතන දෙකම රජය සතු ඉදිකිරීම් කටයුතුවල නිරතවන ආයතන දෙකකි.

නමුත් පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට බලපාන ලද අහිතකර තත්ත්වය මත ආයතන දෙකම සීමිත ක්‍රියාකාරකම් මත සේවකයන්ගේ මූලික පිරිවැය පමණක් උපයාගෙන ක්‍රියාත්මක ව ඇත. එමෙන්ම කොවිඩ් – 19 වසංගත තත්ත්වය තුළ අසාමාන්‍ය ලෙස ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය මිළ ඉහළ යාම සහ රාජ්‍ය අංශයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සීමාවීම වැනි කරුණු මෙම ආයතන දෙක සඳහා අහිතකර ලෙස බලපා ඇතැයිද අමාත්‍යවරයා අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව මගින් පෙන්වා දී තිබේ.

ඊට අමතරව මුදල් අමාත්‍යංශය විසින් පසුගිය අප්‍රේල් මස නිකුත් කරන ලද අංක 03/2022 දරණ ජාතික අයවැය චක්‍රලේඛය අනුව මැයි මාසයේ සිට, සියලුම රාජ්‍ය ව්‍යාපෘතිවල කාර්ය සාධනය ක්‍රමයෙන් අත්හිටුවීම සහ සීමා වීම හේතුවෙන් රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ සහ ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනන දෙකට ව්‍යාපෘතිවලින් ඉපයීමේ හැකියාව බොහෝ සෙයින් අඩුවූ බවද අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ සඳහන්වේ.මේ හේතුවෙන් ඇතිවුණ ආර්ථික දුෂ්කරතා මධ්‍යයේ සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවීමට නොහැකිවීම හේතුවෙන් අවස්ථා කිහිපයකදීම නොසන්සුන්තාවයන් හා වැඩ වර්ජන ඇති විය.

එබැවින් වැටුප් ගෙවීම තවදුරටත් ප්‍රමාදවුවහොත් මෙම තත්ත්වය තවදුරටත් උග්‍රවීමට ඉඩ ඇතැයිද අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව මගින් පෙන්වා දී ඇත.එමෙන්ම ජාතික යන්ත්‍රෝපකරණ ආයතනය ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව යටතේ එක් ආයතනයක් ලෙස ඒකාබද්ධ කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග මේ වනවිටත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.