“ලෙන්සිතුවම්ගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 72 වැනි උදා ගම්මානය පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ දිඹුලාගල, නවමිල්ලානේ, ඉදිවූ “ලෙන්සිතුවම්ගම” වේ. මෙම ගම්මානය 2018/05/26 වන දින ගරු නිවාස හා ඉදිකීරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා අතින් ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදි.

නව නිවාස 25 කින් සමන්විත “ලෙන්සිතුවම්ගම” ගම්මානය ඉදිකිරීම ඇරඹුණේ 2016 ජූනි මස 07 වැනිදාය. ගම්මානයේ නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩුපොළී නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙයද ප්‍රජා සහභාගිත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඉදි වූ උදා ගම්මානයකි.

“ලෙන්සිතුවම්ගම”ගම්මානයේ මුළු භුමි ප්‍රමාණය අක්කර 12 ක් වන අතර ගම්මානයේ සෑම නිවසක්ම පර්චස් 40 ක ගෙවත්තකි න් සමන්විතය. ගම්මානය විදුලිය හා පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින්ද, විධිමත්ව සකස් කළ ප්‍ර‍වේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියකින්ද සමන්විතය. මේ සඳහා ආයෝජනය කර ඇති මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 27කි.

මෙම ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයේදී පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ප්‍රදේශවාසි ජනතාවට හිමිවිය.

  • ගම්මානයේ නිවාසලභී පවුල් 25 සඳහා නිවාස හිමිකම් පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රදේශයේ අඩු ආදයම්ලාභී පවුල් 200කට රුපියල් ලක්ෂ 200ක වටිනාකමින් යුතු “විසිරි නිවාස” ණය චෙක්පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රතිලභීන් 100 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 200ක් වටිනාකමින් යුතු “සොඳුරු පියස” නිවාස ණය ලබා දීම.
  • “ශිල්ප සවිය” ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදිකිරිම් පුහුණුව සඳහා තෝරාගත් අභ්‍යාසලාභීන් 104 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 52 ක් වටිනා වෘත්තීය උපකරණ කට්ටල, විෂයානුබද්ධ පෙළපොත් සහ නිල ඇඳුම් කට්ටල ප්‍රදානය.
  • වකුගඩු රෝගීන් 150 දෙනෙකු සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 404 ක වටිනාකමකින් යුතු නිවාස ආධාර ප්‍රදානය.
  • ප්‍රදේශයේ දෘශ්‍යාබාධ පුද්ගලයන් 112 දෙනෙකු වෙත ඇස් කණ්නාඩි ප්‍රදානය.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest