“විජයමිණිගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 153 වැනි උදා ගම්මානය මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ලග්ගල, මාඔය, ඉදිවූ “විජයමිණිගම” වේ. මෙම ගම්මානය 2019.01.18 වන දින නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා අතින් ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.

නව නිවාස 20 කින් සමන්විත “විජයමිණිගම” ගම්මානය ඉදිකිරීම ඇරඹුණේ 2017 අප්‍රේල් මස 18 වැනිදාය. ගම්මානයේ නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩුපොළී නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙයද ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඉදි වූ උදා ගම්මානයකි.

“විජයමිණිගම” ගම්මානයේ මුළු භුමි ප්‍රමාණය අක්කර 5 ක් වන අතර ගම්මානයේ සෑම නිවසක්ම පර්චස් 40 ක ගෙවත්තකින් සමන්විතය. ගම්මානය විදුලිය හා පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින්ද, විධිමත්ව සකස් කළ ප්‍ර‍වේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියකින්ද සමන්විතය.

මෙම ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයේදී පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ද ප්‍රදේශවාසි ජනතාවට හිමිවිය.

  • ගම්මානයේ නිවාසලභී පවුල් 19 සඳහා නිවාස හිමිකම් පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රදේශයේ අඩු ආදයම්ලාභී පවුල් 105 කට රුපියල් ලක්ෂ 105 ක වටිනාකමින් යුතු “විසිරි නිවාස” ණය චෙක්පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රතිලාභීන් 203 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 101 ක වටිනාකමින් යුතු නිවාස ණය සහ ආධාර ලබා දීම.
  • ප්‍රතිලාභීන් 25 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 50 ක වටිනාකමින් යුතු  “සොඳුරු පියස” නිවාස ණය ප්‍රදානය.
  • ප්‍රතිලාභීන් 120 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 600 ක වටිනාකමින් යුතු  “ආදර්ශ ගම්මාන” ණය ලබා දීම.
  • ප්‍රතිලාභීන්  සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 97 ක් වටිනා “විරුසුමිතුරු” නිවාස ආධාර ප්‍රදානය.
  • ප්‍රතිලාභීන් සඳහා RDB බැංකුව මගින් ස්වයං රැකියා ණය ප්‍රදානය.
  • ගම්මානයේ නිවාස සමිතිය සඳහා පුටු ලබා දීම.
  • ප්‍රදේශයේ දෘශ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයන් සඳහා ඇස් කණ්නාඩි ප්‍රදානය.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest