විශේෂ නිවාස ව්‍යාපෘති

  • 2019.04.21 දින මීගමුව, කටුවාපිටිය, ශාන්ත සෙබෙස්තියන් දේවස්ථානයේ සිදුවූ ත‍්‍රස්ත පුහාරයෙන් පීඩාවට පත් වූ බැතිමතුන් සඳහා නිවාස ඉදිකිරීම.

2019 අපේ‍්‍රල් මස 21 වන දින කොච්චිකඬේ, කටුවාපිටිය හා මඩකලපුව සියොන් යන දේවස්ථාන 03 ට එල්ල වූ ත‍්‍රස්ත ප‍්‍රහාරය හේතුවෙන් විපතට පත් පුද්ගලයින්ගේ නිවාස අවශ්‍යතාවය ඉටු කිරීම මෙහි අරමුණයි.

මේ යටතේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන ලද නිවාස ගණන 223 ක් වන අතර නිවාස 184 ක ඉදිකිරීම් කටයුතු මේ වන විට අවසන් කර ඇත.

  • සොදුරු මහල් නිවාස වැඩසටහන යටතේ ක‍්‍රියාත්මක රන්පොකුණුගම නිවාස ව්‍යාපෘතිය

නිවසක් නොමැති හා නිවසක් ඉදිකිරීමට ඉඩමක් හෝ නොමැති ප‍්‍රධාන වශයෙන් කුලී පදනම මත ජීවත්වන ජනතාවගේ නිවාස අවශ්‍යතාවය පූර්නය කිරීම උදෙසා ඔවුනට දැරිය හැකි මුදලකට මිලදී ගත හැකි ආකාරයේ වැඩසටහනක් සකස් කර ක‍්‍රියාත්මක කිරීම ”සොදුරු මහල් නිවාස” ව්‍යාපෘතිය ක‍්‍රියාත්මක වේ.

එම වැඩසටහනෙහි නියමු ව්‍යාපෘතිය ලෙස ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කයේ රන්පොකුණගම නිවාස 72 කින් සමන්විත නිවාස ව්‍යාපෘතියක් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කර ඇත.