“විසිරී නිවාස ණය” ප්‍රදානය කිරීම – කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අඩු ආදයම්ලාභී පවුල් 550ක් සඳහා ස්වකීය නිවෙස්වල වැඩ නිමකර ගැනීමට හෝ අලුත්වැඩියා කටයුතු නිමකර ගැනීමට රුපියල් ලක්ෂ 550ක වටිනාකමකින් යුතු  “සැමට සෙවණ – විසිරි නිවාස ණය” පිරිනැමීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් 2018.05.23 දින ගරු නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කෑගල්ල නගර සභා ශාලාවේදී පැවැත්විණි.

මීට සමගාමීව ප්‍රදේශයේ ප්‍රතිලාභී පවුල් 63කට රුපියල් ලක්ෂ 126ක වටිනාකමකින් යුතු “සොඳුරු පියස නිවාස ණය” ලබා දීම සහ පවුල් 150කට රුපියල් ලක්ෂ 75ක වටිනාකමකින් යුතු නිවා ණය සහ ආධාර ලබාදීම ද සිදු කරන ලදී.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest