“සම් සම් ග්‍රාමම්” හා “සකාත් ග්‍රාමම්” ජනතා අයිතියට පැවරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු 86 හා 87 වැනි උදා ගම්මාන මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ එරාවූර්, මීරාක්කර්නි ඉදිවූ “සම් සම් ග්‍රාමම්” හා “සකාත් ග්‍රාමම්” වේ. මෙම ගම්මාන  2018.06.28  දින නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතින් ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.

නව නිවාස 21 කින් සමන්විත “සම් සම් ග්‍රාමම්” ගම්මානයේ ඉදිකිරීම ඇරඹුණේ 2016 මැයි මස 19 වැනිදා වන අතර නිවාස 22 කින් සමන්විත “සකාත් ග්‍රාමම්” ගම්මානයේ ඉදිකිරීම ඇරඹුණේ 2016 ජූනි මස 04 වැනිදාය. ගම්මානවල  නිවාස ඉදිකරගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩුපොළී නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙම ගම්මානද ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඉදි වූ උදා ගම්මාන වේ.

“සම් සම් ග්‍රාමම්” හා “සකාත් ග්‍රාමම්” ගම්මාන දෙකෙහි වපසරිය පිළිවෙලින් අක්කර 05 ක් සහ අක්කර 1.5 ක් බැගින් වන අතර ගම්මානවල සෑම නිවසක්ම පිළිවෙලින් පර්චස් 15 සහ පර්චස් 09 බැගින් වේ. මෙම ගම්මාන විදුලිය හා පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින්ද, විධිමත්ව සකස් කළ ප්‍ර‍වේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතිවලින්ද සමන්විතය.

මෙම  ගම්මාන දෙක  ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයේදී පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ප්‍රදේශවාසී ජනතාවට හිමිවිය.

  • “සම් සම් ග්‍රාමම්” ගම්මානයේ පවුල් 21 සහ “සකාත් ග්‍රාමම්” ගම්මානයේ පවුල් 22 සඳහා නිවාස හිමිකම් පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රදේශයේ අඩු ආදයම්ලාභී පවුල් 70 කට රුපියල් ලක්ෂ 70 ක වටිනාකමින් යුතු “විසිරි නිවාස” ණය චෙක්පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රතිලභීන් 25 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 50 ක වටිනාකමින් යුතු “සොඳුරු පියස” නිවාස ණය ලබා දීම.
  • “ශිල්ප සවිය” ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදිකිරිම් පුහුණුව සඳහා තෝරාගත් අභ්‍යාසලාභීන් 50 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 25 ක් වටිනා වෘත්තීය උපකරණ කට්ටල, විෂයානුබද්ධ පෙළපොත් සහ නිල ඇඳුම් කට්ටල ප්‍රදානය.
  • ප්‍රදේශයේ අඩු ආදයම්ලාභී පවුල් 170 කට රුපියල් ලක්ෂ 85 ක වටිනාකමින් යුතු නිවාස ණය හා ආධාර ලබා දීම.
  • ප්‍රදේශයේ දෘෂ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයන්ට ඇස් කණ්නාඩි ප්‍රදානය

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest