“සියතුරුගම” ජනතා අයිතියට පත් කිරීම

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද 44 වැනි උදාගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ලුණුගම්වෙහෙර, පඩව්ගම ඉදිවූ “සියතුරුගම” වේ. මෙම ගම්මානය 2017.11.06 දින පෙ.ව. 9.30 ට ගරු නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතින් ජනතා අයිතියට පත් කෙරිණි.
නව නිවාස ඒකක 23 කින් සමන්විත “සියතුරුගම” ගම්මානයේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන ලද්දේ 2016.06.10 වැනි දිනය. ගම්මානයේ නිවාස ඉදිකර ගැනිම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩු පොළි නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙයද ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ඉදි වු උදා ගම්මානයකි.
“සියතුරුගම” ගම්මානයේ මුළු භූමි පුමාණය අක්කර 03 1/2 කි. මෙහි සෑම නිවසක්ම පර්චස් 20 ක ගෙවත්තකින් සමන්විතය. ගම්මානය විදුලිය හා පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින්ද, විධිමත්ව සකස් කළ ප්‍රවේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියකින්ද සමන්විත වේ.මෙම ගම්මානය ඉදිකිරීම සඳහා වැය කර ඇති මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 12.36 කි.
මෙම ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයේදී පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ප්‍රදේශවාසී ජනතාවට හිමිවිය.
• නිවාසලාභි පවුල් 23 සඳහා නිවාස හිමිකම් පත් ලබාදීම.
• ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 600 කට රුපියල් ලක්ෂ 1600 ක වටිනාකමින් යුතු “විසිරි නිවාස ණය” චෙක්පත් ලබාදීම.
• සැමට සෙවණ කපලාරු වැඩසටහන යටතේ ප්‍රතිලිභීන් 150ට සිමෙන්ති ප්‍රදානය කිරීම.
• ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත පුහුණුව සඳහා තෝරාගත් තරුණ තරුණියන් 140 දෙනෙකු සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 70 ක ප්‍රතිලාභ ලබාදීම
• “සියතුරුගම” උදා ගම්මානයේ ප්‍රජා සමිතිය සඳහා රු. 18480.00 ක් වටිනා පුටු ප්‍රදානය.
• වකුගඩු රෝගීන් සඳහා සායනයක් සහ ආයුර්වේද වෛද්‍ය සායනයක් පැවැත්වීම.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest