“සියනෙතුගම” ජනතා අයිතියට පැවරීම.

නව උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණු  55 වැනි උදා ගම්මානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තිස්සමහාරාම‚ රන්මිණ්තැන්න ඉදි වූ “සියනෙතුගම” වේ. මෙම ගම්මානය 2018/04/06 දින නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතින් ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.

නව නිවාස 29 කින් සමන්විත “සියනෙතුගම” ගම්මානය ඉදිකිරීම ඇරඹුනේ 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 15 වැනිදාය. ගම්මානයේ නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් වෙත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අඩුපොළී නිවාස ණය ලබා දී ඇති අතර මෙයද ප්‍රජා සහභාගීත්ව නිවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ඉදි වූ උදා ගම්මානයකි.

 

“සියනෙතුගම” ගම්මානයේ භූමි ප්‍රමාණය අක්කර 2 කි. සෑම නිවසක්ම පර්චස්  10 ක ගෙවත්තකින් සමන්විත අතර ගම්මානය විදුලිය හා  පිරිසිදු පානීය ජල සැපයුමකින්ද‚ විධිමත්ව සකස් කළ ප්‍රවේශ හා අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියකින් ද සමන්විතය. ගම්මානය සඳහා ආයෝජනය කර ඇති මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 24.5 කි.

මෙම ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයේදී පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ද  ප්‍රදේශවාසී ජනතාවට හිමිවිය.

  • ගම්මානයේ නිවාසලාභී පවුල් 29 සඳහා නිවාස හිමිකම් පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 100 කට රුපියල් ලක්ෂ 100 ක වටිනාකමකින් යුතු “විසිරි නිවාස ණය” චෙක්පත් ලබා දීම.
  • ප්‍රතිලාභීන් 50 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 100 ක වටිනාකමින් යුතු “සොඳුරු පියස” නිවාස ණය ලබා දීම.
  • “ශිල්ප සවිය” වැඩසටහන යටතේ ඉදිකිරීම් පුහුණුව සඳහා තෝරාගත් අභ්‍යාසලාභීන් 125 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 62 ක් වටිනා වෘත්තීය උපකරණ කට්ටල‚ විෂයානුබද්ධ පෙළපොත් සහ නිළ ඇඳුම් කට්ටල ප්‍රදානය හා පුහුණුව සම්පූර්ණ කළ අභ්‍යාසලාභීන්ට  සහතික පත් ප්‍රදානය.
  • ප්‍රතිලාභීන් 100 දෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 200 ක වටිනාකමින් යුතු “සොඳුරු පියස” නිවාස ණය බෙදා දීම.
  • ප්‍රදේශයේ දෘෂ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයන් වෙත ඇස් කණ්ණාඩි ප්‍රදානය
  • වකුගඩු රෝගී සායනයක්‚ ආයුර්වේද වෛද්‍ය සායනයක් හා බටහිර වෛද්‍ය සායනයක්ද පැවැත්වීම.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Pin It on Pinterest