නවතම

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය තේනුක විදානගමගේ මහතා සිය රාජ්‍ය අමාත්‍යධූරයේ රාජකාරී අරඹයි..

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස පත්වූ තේනුක විදානගමගේ මහතා බත්තරමුල්ල, සුහුරුපායේ පිහිටි රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේදී අද (12) රාජකාරී ආරම්භ කළේය.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය තේනුක විදානගමගේ මහතාගේ බිරිඳ, පුතා සහ දියණිය මෙන්ම ඔහුගේ සොහොයුරු ඌව පළාත් සභාවේ හිටපු අමාත්‍ය අනුර විදානගමගේ මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහාගී වූහ.