திவுலப்பிட்டிய மாவட்ட வைத்தியசாலையின் வைத்தியசாலைக் கட்டிடத்தை நவீனமயப்படுத்தி கோரோனா வைத்தியசாலைக்கு தங்கவைக்கும் மற்றும் சிகிச்சையளிக்கும் நிலையமாக திறந்துவைத்தல்.

சுமார் 10 வருடகாலமாக பயன்படுத்த முடியாது கைவிடப்பட்டிருந்த திவுலப்பிட்டிய மாவட்ட வைத்தியசாலையின் வைத்தியசாலைக் கட்டிடத்தை நவீனமயப்படுத்தி கொரோனா நோயாளிகளை தங்கவைக்கும் மற்றும் சிகிச்சையளிக்கும் நிலையமாக மாற்றப்பட்டு கிராமிய வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை, கட்டிடப் பொருட்கள் கைத்தொழில் மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ இந்திக்க அநுருத்த அவர்களினால் திறந்துவைக்கப்பட்டது.

மேன்மைதங்கிய சனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்கள் மற்றும் கௌரவ பிரதம அமைச்சர் மகிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களின் ஆலோசனையின் போில் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள கொவிட் தொற்று ஒழிப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு அமைய இந்த வார்ட் கொரோனா தொற்றுக்கு ஆளானவர்களுக்கு சிகிச்சையளிக்கும் நிலையமாக பயன்படுத்தப்படவுள்ளது.

கிராமிய வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை, கட்டிடப் பொருட்கள் கைத்தொழில் மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சு மற்றும் அதன்கீழுள்ள நிறுவனங்கள், திவுலப்பிட்டிய பிரதேச சபை, திவுலப்பிட்டிய பிரதேசத்தைச் சோ்ந்த வர்த்தக சமூகம் மற்றும் ஸ்ரீலங்கா பொதுசன பொறியியலாளர் முன்னணியின் ஒத்துழைப்புடன் இக்கட்டிடம் நவீனமயப்படுத்தப்பட்டது.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *